Οικογενειακή Λειτουργικότητα και Ποιότητα Ζωής Σχετιζόμενη με την Υγεία σε Παιδιά και Εφήβους κατά την Πανδημία COVID-19: Προκαταρκτικά Ευρήματα Πανελλήνιας Μελέτης της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2960336 3 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-09-13
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Καλαϊτζή Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Στυλιανός Χριστογιώργος , Αναπληρωτής καθηγητής, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Γεράσιμος Κολαϊτης, Καθηγητής, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Βασιλική Μπενέτου, Καθηγήτρια υγιεινής και επιδημιολογίας, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικογενειακή Λειτουργικότητα και Ποιότητα Ζωής Σχετιζόμενη με την Υγεία σε Παιδιά και Εφήβους κατά την Πανδημία COVID-19: Προκαταρκτικά Ευρήματα Πανελλήνιας Μελέτης της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οικογενειακή λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με την υγεία σε παιδιά και εφήβους κατά την πανδημία covid - 19: προκαταρκτικά ευρήματα πανελλήνιας μελέτης της παιδοψυχιατρικής κλινικής ΕΚΠΑ
Περίληψη:
Θεωρητικό υπόβαθρο: Η πανδημία του ιού Covid – 19 επέφερε πολλές σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ανθρώπων αλλά και στην οικογενειακή τους λειτουργικότητα.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να διερευνηθεί η επίπτωση της οικογενειακής λειτουργικότητας και της συχνότητας της χρήσης του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων στην ποιότητα ζωής των παιδιών και των εφήβων ξεχωριστά κατά την περίοδο της πανδημίας του ιού Covid – 19.
Μεθοδολογία: Η συλλογή των δεδομένων έγινε διαδικτυακά με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου και χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό διαχείρισης ερευνών google forms. Το δείγμα ήταν 770 οικογένειες με παιδιά ηλικίας 7-17 ετών (57,5% μαθητές δημοτικού). Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα είναι το Family Assessment Device, το KIDSCREEN – 27, parents version, το Global Psychotrauma Screen και το CRISIS.
Αποτελέσματα: Η οικογενειακή λειτουργικότητα βρέθηκε να συσχετίζεται σημαντικά με όλες τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής των παιδιών και των εφήβων (p<0.001). Οι έφηβοι είχαν κατά 5,69 μονάδες χαμηλότερη βαθμολογία από τα παιδιά στη διάσταση που μετρούσε γενική διάθεση και συναισθήματα. Ο χρόνο που περνούσαν τα παιδιά στα ψηφιακά μέσα (r = -0,19, p<0.001) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (r = -0,26, p<0.001) σχετίζεται επίσης θετικά με χαμηλότερη βαθμολογία στη διάσταση της ποιότητας ζωής που αφορά την γενική διάθεση και συναισθήματα.
Συμπεράσματα: Η λειτουργικότητα της οικογένειας και η διάρκεια χρήσης των ψηφιακών μέσων είχαν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής των παιδιών και των εφήβων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πανδημία, Covid – 19, Οικογενειακή λειτουργικότητα, Διαδίκτυο, Παιδιά, Έφηβοι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
120
Αριθμός σελίδων:
93

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ! (2).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.