Μουσεία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: οι απόψεις των Δασκάλων που εργάζονται σε σχολεία με μικτές τάξεις για τα Μουσεία και τα Εκπαιδευτικά τους Προγράμματα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2961890 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-11
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Χριστοπούλου Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρήστος Παρθένης, Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), Φιλοσοφική Σχολή,
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Φραγκούλης Γεώργιος, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου, Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), Φιλοσοφική Σχολή,
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μουσεία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: οι απόψεις των Δασκάλων που εργάζονται σε σχολεία με μικτές τάξεις για τα Μουσεία και τα Εκπαιδευτικά τους Προγράμματα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μουσεία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: οι απόψεις των Δασκάλων που εργάζονται σε σχολεία με μικτές τάξεις για τα Μουσεία και τα Εκπαιδευτικά τους Προγράμματα.
Περίληψη:
Η μετακίνηση πληθυσμών, μετά τα μέσα του 20ου αιώνα, επέφερε αλλαγές στη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας, καθιστώντας την πολυπολιτισμική. Με στόχο την εξεύρεση του τρόπου και των μέσων κατανόησης της πολιτισμικής ετερότητας, καθώς και της αρμονικής συνύπαρξης ανάμεσα στις διαφορετικές εθνοπολιτισμικές ομάδες, έκανε την εμφάνισή της και στην Ελλάδα η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Κύριο αποτέλεσμά της αποτελεί η ύπαρξη μικτών τάξεων στα ελληνικά σχολεία. Σταδιακά, άρχισε να επηρεάζει και άλλους φορείς της εκπαίδευσης, όπως είναι τα Μουσεία, με τα Εκπαιδευτικά τους Προγράμματα και τη Μουσειοπαιδαγωγική. Η παρούσα εργασία προσπάθησε να ερευνήσει τη σχέση της Διαπολιτισμικής με τη Μουσειακή Εκπαίδευση. Μελετήθηκαν οι απόψεις Δασκάλων που εργάζονται σε μικτές τάξεις για τα Μουσεία και τα Εκπαιδευτικά τους Προγράμματα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω ημιδομημένης συνέντευξης, στην οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία του κέντρου της Αθήνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τη χρησιμότητα των επισκέψεων των μαθητών σε Μουσεία και της συμμετοχής τους σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα, καθώς και ορισμένα βασικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν στους μαθητές από αυτά, στην προσπάθεια καλλιέργειάς τους ως μελλοντικών πολιτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Μικτές Τάξεις, Μουσεία, Μουσειοπαιδαγωγική, Εκπαιδευτικά Προγράμματα.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
122
Αριθμός σελίδων:
154
Εργασία Χριστοπούλου.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο