Κατασκευή Μαθηματικού Προβλήματος από μαθητές Γυμνασίου: η περίπτωση της συνάρτησης y = αx + β

Διπλωματική Εργασία uoadl:2962276 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-09
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παγώνη Δέσποινα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρυσαυγή Τριανταφύλλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατασκευή Μαθηματικού Προβλήματος από μαθητές Γυμνασίου: η περίπτωση της συνάρτησης y = αx + β
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κατασκευή Μαθηματικού Προβλήματος από μαθητές Γυμνασίου: η περίπτωση της συνάρτησης y = αx + β
Περίληψη:
Ο μαθηματικός γραμματισμός εφοδιάζει του μαθητές με τη γνώση και κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν τα μαθηματικά στο σύγχρονο κόσμο ενώ παράλληλα κατευθύνεται από τις εφαρμογές των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή. Η ικανότητα να χρησιμοποιούνται τα μαθηματικά σε διαφορετικά πλαίσια, μέσω των ατομικών εμπειριών των μαθητών, αποτελεί δραστηριότητα γραμματισμού και πραγματώνεται και μέσω δράσεων ΚΜΠ.
Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η ικανότητα κατασκευής μαθηματικού προβλήματος από ομάδες μαθητών και μαθητριών β΄ γυμνασίου, ως δραστηριότητα γραμματισμού, συγκεκριμένα ως προς τον συναρτησιακό τρόπο σκέψης ο οποίος χρησιμοποιείται για να εκφράσει μεταβολές που εμφανίζονται στην κοινωνία, στην οικονομία, στην καθημερινότητα, στη φύση. Στην έρευνα υπήρξαν τρεις καταστάσεις. Σε δύο καταστάσεις (tasks) δόθηκε η γραμμική συνάρτηση y=αx+β μέσω των αλγεβρικών εκφράσεων y=1,3x και y=100-2x με σκοπό να κατασκευαστούν τα αντίστοιχα προβλήματα. Στην τρίτη κατάσταση (task) δόθηκε ένα γράφημα με σκοπό οι μαθητές να αντλήσουν πληροφορίες από αυτό και να κατασκευάσουν σχετικά προβλήματα.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι μαθητές κατασκεύασαν μαθηματικά προβλήματα προάγοντας τη διαισθητική τους αντίληψη. Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η αντίληψη των μαθητών σε θέματα πολιτειότητας ως πλαίσιο για την ΚΜΠ. Η θεματολογία από την ευρύτερη κοινωνία ως πλαίσιο στην ΚΜΠ σε συνδυασμό με τη γραφική παράσταση προκάλεσε την κατασκευή περισσότερο πρωτότυπων και πολύπλοκων προβλημάτων. Η εμπειρία από την καθημερινή ζωή ως πλαίσιο για την ΚΜΠ σε συνδυασμό με το πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές τη συμμεταβολή σε σχέση με τα χρήματα προκάλεσε την κατασκευή περισσότερο επιλύσιμων προβλημάτων. Από την έρευνα αναδείχθηκε επίσης, ο ρόλος του πλαισίου στη μαθηματική γνώση καθώς όταν οι μαθητές ξεκινούσαν από την πραγματικό πλαίσιο, ως σημείο αφετηρίας, τα προβλήματα ήταν και επιλύσιμα και πρωτότυπα. Οι μαθητές επέδειξαν ευχέρεια και πρωτοτυπία στην ΚΜΠ που αυξανόταν όσο εξοικειώνονταν με τη δραστηριότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
μαθηματικός γραμματισμός, κατασκευή μαθηματικού προβλήματος, συναρτησιακός τρόπος σκέψης, πλαίσιο, πρωτοτυπία προβλημάτων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
118

Διπλωματική Εργασία ΠΑΓΩΝΗ_ΔΕΣΠΟΙΝΑ_Δ201719.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.