Έννομες συνέπειες δικαστικών αποφάσεων στο Αστικό και Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2963305 21 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Σασσάνης Αθανάσιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Γεώργιος Ορφανίδης Ομότιμος Καθηγητής Νομική ΕΚΠΑ
Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος Καθηγητής Νομική ΕΚΠΑ
Δημήτριος Τσικρικάς Καθηγητής Νομική ΕΚΠΑ
Νικόλαος Κατηφόρης Επίκουρος Καθηγητής Νομική ΕΚΠΑ
Φλώρα Τριανταφύλλου Επίκουρη Καθηγήτρια Νομική ΕΚΠΑ
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Νομική ΕΚΠΑ
Παύλος-Μιχαήλ Ευστρατίου Αναπληρωτής Καθηγητής Νομική ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έννομες συνέπειες δικαστικών αποφάσεων στο Αστικό και Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Legal consequences of judicial decisions in Civil and Administrative Procedural law
Περίληψη:
Η υπό καταχώρηση διδακτορική διατριβή αναφέρεται στις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων στο αστικό δικονομικό δίκαιο και στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο. Πρόκειται για συγκριτική μελέτη ανάμεσα στους δύο δικονομικούς κλάδους. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αναφέρεται στο δεδικασμένο, τη διαπλαστική ενέργεια και την εκτελεστότητα. Στο δεδικασμένο και τη διαπλαστική ενέργεια δίνεται και η μεγαλύτερη βαρύτητα. Η έρευνα εμβαθύνει κυρίως ως προς τις διαφοροποιήσεις, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στη θεματική της διαπλαστικής ενέργειας, αναζητώντας συγχρόνως τις αιτίες τους. Παρουσιάζονται επίσης αναλυτικά και οι σημαντικότερες ομοιότητες ανάμεσα στην πολιτική και την διοικητική δικονομία..
Από πλευράς δεδικασμένου, εξετάζεται, η έννοια, η λειτουργία του δεδικασμένου και κατά κύριο λόγο τα όριά αυτού, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο των δύο δικονομιών. Όσον αφορά στην διαπλαστική ενέργεια, εξετάζονται οι συνηθέστερες περιπτώσεις και πτυχές διάπλασης εννόμων σχέσεων και καταστάσεων του ιδιωτικού δικαίου, όπου και όταν απαιτείται η μεσολάβηση δικαστικής απόφασης για την επέλευσή της (της διάπλασης). Από το χώρο της διοικητικής δικονομίας, εξετάζονται μείζονα ζητήματα ως προς το περιεχόμενο των διαπλαστικών αποφάσεων, την αναδρομική ισχύ του διατακτικού τους και τον απόλυτο ή μη χαρακτήρα τους.
Στο έργο επισημαίνονται πρώτα οι έννομες συνέπειες των αποφάσεων κατά το αστικό δικονομικό δίκαιο. Κατόπιν, η έρευνα επικεντρώνεται στα αντίστοιχα ζητήματα στο πλαίσιο της διοικητικής δικονομίας, ενώ στο τέλος, επιχειρείται η συναγωγή συμπερασμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Διοικητικό δίκαιο
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
δεδικασμένο, ενστάσεις, διαπλαστική ενέργεια, εκτελεστότητα, δεσμευτικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
182
Αριθμός σελίδων:
144
Διατριβή - Οκτ 2021.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο