Διδασκαλία και μάθηση στον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2965880 126 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τίτλος:
Διδασκαλία και μάθηση στον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
The scope of this article is to explore the body of Aeschylus’ play Prometheus Bound and to analyze the meanings attributed to the concept of teaching and learning. According to Aeschylus, all of man’s technical and coginitive skills
derive from Prometheus: especially teaching at a very early stage using specific techniques and skills such as guidance, education, the ability to improve, managing student behavior, setting goals, and understanding. It seems that the history of the duality ‘teaching-learning’ is deeply rooted in the ancient theatrical play Prometheus Bound. It appears that the educational role of ‘fire’ and ‘time’ is of such great significance in Aeschylus’ philosophical conception that constitutes
them as the primary principles over many others. And Prometheus, the ontological equivalent of these principles, teaches mankind to teach itself, through sciences and disciplines such as mathematics, geography, astronomy, and medicine.
Έτος δημοσίευσης:
2018
Συγγραφείς:
Χρήστος-Θωμάς Κεχαγιάς
Ευφροσύνη Μπούτσικα
Περιοδικό:
Παιδαγωγική Επιθεώρηση: educational review : περιοδική έκδοση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος = periodical publication of the Greek Educational Society
Εκδότης:
Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος
Τόμος:
66
Αριθμός / τεύχος:
2018
Σελίδες:
34-47
Λέξεις-κλειδιά:
Philosophy of Education, Theory of Education, teaching terminology, Prometheus
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία