Μια προσέγγιση στις καλύτερες πρακτικές επιτυχιας για τη διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισμικού με τη χρήση ευέλικτων πλαισίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2967083 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Αρετός Αναστάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Βαρουτάς, Aναπληρωτής Καθηγητής
Αντώνιος Κάργας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μια προσέγγιση στις καλύτερες πρακτικές επιτυχιας για τη διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισμικού με τη χρήση ευέλικτων πλαισίων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μια προσέγγιση στις καλύτερες πρακτικές επιτυχιας για τη διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισμικού με τη χρήση ευέλικτων πλαισίων
Περίληψη:
Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μία παράθεση των σημαντικότερων μεθοδολογιών ανάπτυξης και διαχείρισης έργων, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Στην αρχή, γίνεται ανάλυση σε κάποιες βασικές έννοιες, οι οποίες αποτελούν τη βάση κατανόησης όλων των μεθοδολογιών διαχείρισης έργων. Στη συνέχεια, αναφέρονται τα παραδοσιακά μοντέλα και δίνονται λεπτομερείς βιβλιογραφικές περιγραφές των χαρακτηριστικών των σημαντικοτέρων εξ αυτών. Έπειτα, αναλύεται η δημοφιλέστερη από τις ευέλικτες μεθοδολογίες, το Scrum, ώστε από την σύγκριση τους να διαφανεί η καταλληλότερη ανά περίπτωση, μεθοδολογία διαχείρισης έργων. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται μελέτες περίπτωσης (case studies) στις οποίες αναλύονται οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχημένη εφαρμογή της μεθοδολογίας Scrum. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση της εφαρμογής της μεθοδολογίας Scrum πραγματοποιείται με ανάλυση των ευρημάτων που αναφέρονται στην σχετική βιβλιογραφία και διασταυρώνονται με την δική μας έρευνα στη θεματική. Τέλος, μέσα από την εξαγωγή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υιοθέτησης της υπόψιν μεθοδολογίας και των ευέλικτων μεθοδολογιών γενικότερα σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές που προτείνονται με σκοπό την βελτιστοποίηση μετά την αρχική υιοθέτηση από τον οργανισμό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
scrum, ευέλικτες μεθοδολογίες, Agile, ΚanBan, οργανωσιακή αλλαγή
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
106
Αριθμός σελίδων:
101

Διπλωματική-Anastasios Aretos.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-05-22.