ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2967223 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-24
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Καμπά Μαρία
Αδαμοπούλου Κατερίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης , Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Περίληψη:
Η αύξηση της αποτελεσματικότητας είναι μία από τις προτεραιότητες των φορέων
εκμετάλλευσης του μετρό, λόγω του οικονομικού κόστους και των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Τα νέα συστήματα σηματοδότησης εγκαθίστανται σε νέες και
αναβαθμισμένες γραμμές του μετρό για αύξηση της μεταφορικής ικανότητας.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αναλυτική παρουσίαση των
συστήματων σηματοδότησης σιδηροδρόμων με χρήση των τηλεπικοινωνιών στον
Αστικό σιδηρόδρομό ενώ παράλληλα πραγματεύεται και την ανάλυση του Ευρωπαϊκού
Σύστηματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) όπου είναι το πρώτο
διεθνές πρότυπο για επικοινωνία ελέγχου-χειρισμού αμαξοστοιχίας και επικοινωνίας
αμαξοστοιχίας-εδάφους.
Αρχικά πραγματοποιείται η ανάπτυξη της λειτουργίας των προαναφερθέντων
συστημάτων ενώ στη συνέχεια αναλύεται το κομμάτι των επικοινωνιών που στηρίζει την
λειτουργία τους. Κατόπιν της αναλυτικής παρουσίασης των δύο συστήμάτων γινέται μια
συγκριτική αξιολόγηση τους, καθώς και παρουσίαση των νέων τεχνολογιών που θα
βελτιώσουν την απόδοση τους στοεγγύς μέλλον.
Τέλος, η εργασία ολοκληρωεται με την μελέτη περίπτωσης για την Γραμμής 2 του
Μετρό Αθήνας όπου πραγματοποιείται η τεχνοοικονομική ανάλυση σχετικά με την
αναβάθμιση της γραμμής με το σύστημα σηματοδότησης σιδηροδρόμων με χρήση των
τηλεπικοινωνιών (Communication Based Train Control -CBTC).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
σηματοδότηση, σιδηρόδρομοι, CBTC, ERTMS
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
33
Αριθμός σελίδων:
144