Μελέτη του ρόλου της οστεοποντίνης στην ανοσολογική αντίδραση στο μικροπεριβάλλον του όγκου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2967244 2 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-24
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Φίλικα Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ουρανία Τσιτσιλώνη, Καθηγήτρια Ανοσολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Παναγιώτα Παπαζαφείρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη του ρόλου της οστεοποντίνης στην ανοσολογική αντίδραση στο μικροπεριβάλλον του όγκου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη του ρόλου της οστεοποντίνης στην ανοσολογική αντίδραση στο μικροπεριβάλλον του όγκου
Περίληψη:
Η Οστεοποντίνη (OPN), είναι μία μη κολλαγονούχα γλυκοπρωτεΐνη της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, η οποία εκφράζεται από ένα μεγάλο αριθμό κυττάρων και εμπλέκεται σε ποικίλες κυτταρικές διεργασίες, όπως η μετανάστευση και η κυτταρική προσκόλληση, χάρη στην ικανότητά της να αλληλεπιδρά με τα κύτταρα μέσω των υποδοχέων της, τις ιντεγκρίνες και το μόριο CD44. Έχει αποδειχθεί ότι η OPN εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό από τα ενεργοποιημένα CD4+ κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και συμμετέχει στη ρύθμιση των ανοσολογικών αποκρίσεων. Επίσης,η OPN είναι μία πρωτεΐνη που εκφράζεται σε πολλούς τύπους καρκίνων και συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη του όγκου, μέσω διαδικασιών όπως η αγγειογένεση και η μετάσταση. Τελευταία, εκτιμάται ολοένα και περισσότερο η μεγάλη συμβολή του μικροπεριβάλλοντος του όγκου, στην πρόοδό του και στην προώθηση της μετάστασης. Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των καρκινικών κυττάρων και του μικροπεριβάλλοντος, επηρεάζει ισχυρά την έναρξη και την πρόοδο της ασθένειας, καθώς και την πρόγνωση του ασθενή. Φαίνεται ότι η προερχόμενη από τον όγκο OPN ασκεί σημαντική επίδραση στο καρκινικό μικροπεριβάλλον, ρυθμίζοντας την ανοσολογική απόκριση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του ρόλου της καρκινικής OPN στην ανοσολογική απόκριση στο μικροπεριβάλλον του όγκου. Για το λόγο αυτό, επιτεύχθηκε αρχικά η μείωση της έκφρασης της OPN, με την τεχνολογία shRNA, στην κυτταρική σειρά μελανώματος B16F10. Έπειτα, τα B16F10 αγρίου τύπου και τα B16F10 shRNA-OPN, χρησιμοποιήθηκαν για την επαγωγή μελανώματος σε μύες C57BL/6 Foxp3/GFP. Στη συνέχεια ακολούθησε η ανάλυση των κυτταρικών πληθυσμών των όγκων των μυών με χρήση κυτταρομετρία ροής, καθώς και η μέτρηση του μεγέθους τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα B16F10 κύτταρα, τα οποία είχαν λάβει τα shRNA ολιγονουκλεοτίδια, εξέφραζαν όντως μειωμένη OPN, σε σύγκριση με τα B16F10 κύτταρα αγρίου τύπου. Επιπλέον, η ενσωμάτωση των ολιγονουκλεοτιδίων αυτών δεν είχε αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των κυττάρων. Η μείωση της έκφρασης της OPN, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού, και πιθανόν και της λειτουργίας των Foxp3+ κυττάρων στο μικροπεριβάλλον του όγκου στους μύες, καθώς και την αύξηση του ποσοστού των CD4+ και CD8+ κυττάρων. Επιπλέον, οι μύες με μελανώματα που εξέφραζαν μειωμένη OPN, σχημάτιζαν μικρότερους σε μέγεθος όγκους, συγκριτικά με τους μύες με τα B16F10 μελανώματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
οστεοποντίνη (OPN), μικροπερινάλλον του όγκου, ανοσολογική αντίδραση, επαγώμενο μελάνωμα, κυτταρική σειρά μελανώματος B16F10, shRNA-OPN, Τ ρυθμιστικά κύτταρα (Τreg).
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
70

Μελέτη του ρόλου της OPN στην ανοσολογική αντίδραση στο μικροπεριβάλλον του όγκου.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-05-24.