Εννοιολογήσεις της αξιοπρέπειας από τη ρωμαϊκή περίοδο ως την πρώιμη νεοτερικότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2975656 3 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Φιλοσοφία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-06
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Βελέντζα Ρεγγίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Στείρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Πολίτης αν. καθ. φιλοσοφίας
Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης . Αν. καθ. φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εννοιολογήσεις της αξιοπρέπειας από τη ρωμαϊκή περίοδο ως την πρώιμη νεοτερικότητα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εννοιολογήσεις της αξιοπρέπειας από τη ρωμαϊκή περίοδο ως την πρώιμη νεοτερικότητα
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας της
αξιοπρέπειας από τους ρωμαϊκούς χρόνους ως την πρώιμη νεοτερικότητα. Αρχικά, παρατίθενται οι εννοιολογήσεις του όρου στην ηθική φιλοσοφία, το δίκαιο και την
πολιτική φιλοσοφία και διαπιστώνεται η δυσκολία εξεύρεσης ενός ορισμού που να
καλύπτει κάθε πιθανή (τουλάχιστον ως τη στιγμή που μιλάμε) έννοια του όρου
“αξιοπρέπεια”, αφού πρόκειται για έναν πολυσήμαντο όρο. Στη συνέχεια
παρουσιάζεται η νοηματοδότηση του όρου από παλαιότερους και νεότερους
μελετητές και φιλοσόφους και διαπιστώνονται κοινά στοιχεία και διαφορές. Πιο
συγκεκριμένα, αναπτύσσονται οι εννοιολογήσεις του όρου, όπως αυτές προκύπτουν
μέσα από το έργο του Κικέρωνα “Περί Καθηκόντων”, το έργο του Pico della
Mirandola “Λόγος περί της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου”, και το έργο του Kant “Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών”, πάντα σε συνάρτηση με τις γενικότερες
κοινωνικές, πολιτιστικές, πνευματικές, πολιτικές και λοιπές συνθήκες της εποχής και
του τόπου δημιουργίας των παραπάνω έργων. Τέλος, επιχειρείται μια συγκριτική
θεώρηση και προκύπτουν συμπεράσματα χρήσιμα αφενός για την προσέγγιση της
έννοιας της αξιοπρέπειας τη σημερινή εποχή σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και
αφετέρου για τη συνέχιση της σχετικής έρευνας, καθώς πρόκειται για ένα ευρύ και
ανοιχτό θέμα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
αξιοπρέπεια, ηθική, δίκαιο, πολιτική, ανθρώπινα δικαιώματα, Κικέρωνας, Pico della Mirandola, Kant
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
48
Αριθμός σελίδων:
64
Διπλωματική Ρεγγίνα Βελέντζα.pdf (671 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο