Ψήφισμα: 6 Αυγούστου 1921

Πρακτικά uoadl:2979 135 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ψήφισμα: 6 Αυγούστου 1921
Χρονική κάλυψη:
19210806
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Ράλλης, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1