Σχεδιασμός και αποτίμηση εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως διδασκαλία σε γνωστικά αντικείμενα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:3198210 11 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-19
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Καπερώνη Πανωραία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναστασιάδης Παναγιώτης, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κουτρομάνος Γεώργιος, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Π.Τ.Δ.Ε, Ε.Κ.Π.Α
Βουδούρη Αγγελική, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Π.Τ.Δ.Ε, Ε.Κ.Π.Α
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός και αποτίμηση εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως διδασκαλία σε γνωστικά αντικείμενα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδιασμός και αποτίμηση εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως διδασκαλία σε γνωστικά αντικείμενα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Περίληψη:
Στις μέρες μας οι ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας ολοένα και αυξάνονται, ενώ ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων φαίνεται να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το παραδοσιακό σχολείο όπως το γνωρίζαμε κάποτε. Η τεχνολογία έχει διεισδύσει στον χώρο της εκπαίδευσης με το Διαδίκτυο να αποκτά κυρίαρχο ρόλο στη διδακτική πράξη. Συχνό φαινόμενο πλέον είναι η εγκατάλειψη των δια ζώσης μαθημάτων και η στροφή προς την εξ αποστάσεως διεξαγωγή αυτών.
Πολλές φορές μάλιστα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κρίνεται αναγκαίο να εφαρμοστεί σε περιόδους κατά τις οποίες η παράδοση δια ζώσης μαθημάτων γίνεται σχεδόν απαγορευτική. Αυτό συνέβη και κατά την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19), όπου ο τρόπος εκτέλεσης πολλών ανθρώπινων δραστηριοτήτων κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιηθεί εξ αποστάσεως αποσκοπώντας στην προστασία της δημόσιας υγείας. Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση απέκτησε μία άλλη διάσταση συναντώντας πολλούς εκπαιδευτικούς απροετοίμαστους για την έγκαιρη και άμεση μεταφορά και τροποποίηση του εκπαιδευτικού τους υλικού με τρόπο που να συνάδει με τον διαφορετικό πλέον τρόπο διδασκαλίας.
Μέσα από την παρούσα εργασία διεξάχθηκε μία έρευνα που εστίασε στην αναζήτηση εκπαιδευτικών ιστότοπων κατάλληλων προς αξιοποίηση κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την ύπαρξη περιορισμένου αριθμού τέτοιων ιστότοπων που απευθύνονται στην πρωτοβάθμια εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας μας και κατ’ επέκταση την απουσία ερευνών που εστιάζουν στην αξία τους.
Βασιζόμενη σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία εστίασε στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού ιστότοπου που εμπεριέχει διδακτικά σενάρια, τα οποία διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς εφοπλίζοντάς τους με ιδέες και υλικό για τη νέα πρόκληση με την οποία έρχονται αντιμέτωποι. Μέσα από τον εν λόγω ιστότοπο επιχειρείται να ενισχυθεί τόσο το έργο των εκπαιδευτικών όσο και η συμμετοχή των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία εκπαιδευτική παρέμβαση που δημιουργήθηκε μέσα από τη διαδικτυακή εφαρμογή «Weebly» και την πλατφόρμα «e-me για όλους», ώστε να εμπλουτιστεί μία μορφή εκπαίδευσης που συμβαδίζει με την τεχνολογία, η οποία πλέον αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων.
Ακόμη, σε ερευνητικό επίπεδο ο εν λόγω ιστότοπος αξιολογήθηκε από πενήντα εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να αναδειχθεί η χρησιμότητά του αλλά και να εντοπιστούν στοιχεία του που χρήζουν βελτίωσης, για να γίνει όσο το δυνατόν πιο βοηθητικός για τον σχεδιασμό μίας εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι πρόκειται για μία αρκετά εύχρηστη εκπαιδευτική παρέμβαση, η επέκταση της οποίας λογίζεται ότι θα βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό την εκπαιδευτική κοινότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Εκπαιδευτικός ιστότοπος, Διδακτικά σενάρια, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Weebly, e-me
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
121
Αριθμός σελίδων:
147
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Διπλωματική Εργασία_Πανωραία Καπερώνη.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.