Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαμορφωτική αξιολόγηση μιας εφαρμογής Eπαυξημένης Πραγματικότητας για το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού: AR-χαϊκά χρόνια

Διπλωματική Εργασία uoadl:3198431 17 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-27
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Παππά Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κουτρομάνος Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε, Ε.Κ.Π.Α
Βουδούρη Αγγελική, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε, Ε.Κ.Π.Α
Αρτίκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαμορφωτική αξιολόγηση μιας εφαρμογής Eπαυξημένης Πραγματικότητας για το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού: AR-χαϊκά χρόνια
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαμορφωτική αξιολόγηση μιας εφαρμογής Eπαυξημένης Πραγματικότητας για το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού: AR-χαϊκά χρόνια
Περίληψη:
Η πρόοδος που παρατηρείται στις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχει
αναδείξει την Επαυξημένη Πραγματικότητα (Ε.Π.) σε ένα χρήσιμο και καινοτόμο
εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς δύναται να εμπλουτίσει έντυπα βιβλία με πολυμεσικό
περιεχόμενο, το οποίο γίνεται ορατό μέσω της χρήσης σύγχρονων συσκευών κινητής
τεχνολογίας. Ωστόσο, η αξιοποίηση εφαρμογών Ε.Π. στα σχολικά εγχειρίδια και η
σύνδεσή τους με το Πρόγραμμα Σπουδών είναι περιορισμένη, ιδιαίτερα όσον αφορά
το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας. Η άμεση σχέση τέτοιων εφαρμογών με τον
εποικοδομισμό και την ενεργό μάθηση συνάδει με την τάση που επικρατεί για
μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στον
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαμορφωτική αξιολόγηση της εφαρμογής E.Π. «AR-χαϊκά χρόνια», η οποία επαυξάνει το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού,
υιοθετώντας τα τρία πρώτα στάδια της μεθοδολογίας της «Έρευνας που βασίζεται στον
Σχεδιασμό». Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε η «Αναγνώριση και ανάλυση του
προβλήματος», στο δεύτερο ο «Σχεδιασμός και η ανάπτυξη του πρωτοτύπου» και στο
τρίτο η «Αξιολόγηση του πρωτοτύπου». Η εφαρμογή αξιολογήθηκε ως προς την
αποδοχή της από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
σύμφωνα με το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας. Η συλλογή των δεδομένων
πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων και παρατήρησης κατά τη διάρκεια
υλοποίησης στους/στις μαθητές/τριες. Η ανάλυση των δεδομένων φανέρωσε θετικά
αποτελέσματα σχετικά με την αξιολόγηση της αποδοχής των εκπαιδευτικών και με την
αξιολόγηση της αποδοχής των μαθητών/τριών. Οι μαθητές/τριες συγκεκριμένα
αναφέρθηκαν θετικά για τις δραστηριότητες και τα πολυμεσικά στοιχεία που
ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα διασκεδαστικό εργαλείο
μάθησης που προάγει τη συνεργασία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Επαυξημένη Πραγματικότητα, Σχολικά Εγχειρίδια, Ιστορία, Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
149
Αριθμός σελίδων:
122
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Διπλωματική - Παππά Μαρία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.