Οι απόψεις δασκάλων και νηπιαγωγών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:3209455 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-28
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Γούναρη Μαριάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαυρικάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια Βιολογίας και Αγωγής Υγείας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι απόψεις δασκάλων και νηπιαγωγών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι απόψεις δασκάλων και νηπιαγωγών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες φοιτούν στα Γενικά Σχολεία στα πλαίσια διάχυσης και υιοθέτησης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της ισότιμης εκπαίδευσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο, η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία απαιτεί διαφοροποίηση της διδασκαλίας, δημιουργικότητα και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών που δεν αναμένονται οπωσδήποτε από εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής χωρίς εξειδίκευση. Η Κοινωνική Παιδαγωγική ως επιστήμη που αξιοποιεί τα «εμπόδια» (φοίτηση μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες στα Γενικά Σχολεία), οραματίζεται την κοινωνική αλλαγή (εκπαιδευτική συμπερίληψη). Η Κοινωνική Παιδαγωγική συνεργάζεται και με την Κοινωνική Νευροεπιστήμη η οποία έχει «οδηγό» την νευροπλαστικότητα, την ικανότητα του εγκεφάλου να αλλάζει σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Μέσα από αυτήν την διεπιστημονική συνέργεια, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης και σε συνεργασία όλη η εκπαιδευτική κοινότητα θα συνδιαμορφώσουν τον «κοινωνικό τους εγκέφαλο» για την επίτευξη της εκπαιδευτικής συμπερίληψης των μαθητών με αναπηρία. Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνεί τις απόψεις δασκάλων και νηπιαγωγών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο. Το δείγμα αποτελούνταν από 6 δασκάλους και 6 νηπιαγωγούς που εργάζονταν την σχολική χρονιά 2021- 2022 σε γενικές τάξεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Για την υλοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης και εν συνεχεία εφαρμόστηκε η θεματική ανάλυση των δεδομένων. Τα ευρήματα υπογράμμισαν ότι οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν ορισμένες δυσκολίες στους μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες αλλά αναδύεται ως επιτακτική η ανάγκη επιμόρφωσής τους σε θέματα πρώιμης ανίχνευσης δυσκολιών και εφαρμογής διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών πρακτικών με σκοπό να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά η εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρίες στο Γενικό Σχολείο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
αισθητηριακές αναπηρίες, απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, νευροπλαστικότητα, συμπερίληψη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
184
Αριθμός σελίδων:
226
Διπλωματική_ Γούναρη Μαριάννα.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο