Θρομβοεμβολικά επεισόδια έπειτα από εμβολιασμό έναντι της νόσου COVID-19

Διπλωματική Εργασία uoadl:3216229 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-29
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Βασιλοπούλου Μαύρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πολίτου Μαριάννα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τραυλού Ωραιάνθη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θρομβοεμβολικά επεισόδια έπειτα από εμβολιασμό έναντι της νόσου COVID-19
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Θρομβοεμβολικά επεισόδια έπειτα από εμβολιασμό έναντι της νόσου COVID-19
Περίληψη:
Από το 1798, με τη δημιουργία του πρώτου εμβολίου έναντι της ευλογιάς, μέχρι και σήμερα, ο εμβολιασμός έχει αποτελέσει βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι στη μάχη έναντι των λοιμωδών νοσημάτων, συμβάλλοντας στην εξάλειψη ασθενειών και στην πρόληψη της σοβαρής νόσησης και των επιπλοκών της. Η εξελισσόμενη πανδημία COVID-19, οφειλόμενη στον ιό SARS-CoV-2 με την αυξημένη μεταδοτικότητα, νοσηρότητα και θνητότητα και τις προκύπτουσες νέες μεταλλάξεις, καθώς και οι πολυδιάστατες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της παγκοσμίως, αποτέλεσαν το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα επιτακτικής δημιουργίας ενός αποτελεσματικού εμβολίου στη σύγχρονη εποχή. Μέσα σε διάστημα μηνών, εμβόλια με νέες τεχνολογίες, όπως mRNA ή με ιό-φορέα, δημιουργήθηκαν, εγκρίθηκαν και χορηγούνται πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύντομα ωστόσο μετά την κυκλοφορία τους, θρομβοεμβολικά επεισόδια άρχισαν να συνδέονται με τη χορήγηση και των δύο κατηγοριών εμβολίων, κυρίως όμως με τα εμβόλια αδενοϊού-φορέα, όπου η διερεύνηση του σήματος ασφαλείας που προέκυψε ανέδειξε μια νέα κλινική οντότητα, την Επαγόμενη από εμβόλιο Άνοση Θρομβωτική Θρομβοπενία (Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia-VITT). Η VITT χαρακτηρίζεται από θρομβοπενία και θρομβώσεις σε συνήθεις και ασυνήθεις θέσεις, 5-30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό με εμβόλιο αδενοϊού-φορέα, με συχνότερη εκδήλωση τη θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου και με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σε άτομα μικρότερης ηλικίας, χωρίς όμως να έχουν καθοριστεί σαφώς άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες. Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός προσομοιάζει αυτόν της αυτόματης θρομβοπενίας από ηπαρίνη (spontaneous HIT), με την παρουσία μη ηπαρινοεξαρτώμενων αντισωμάτων έναντι του PF4 που ενεργοποιούν τα αιμοπετάλια. Πολλές υποθέσεις υφίστανται σχετικά με τον εκλυτικό παράγοντα δημιουργίας αυτών, με τα περισσότερα στοιχεία να υποδεικνύουν προς την κατεύθυνση των αδενοϊών και των λοιπών συστατικών των εμβολίων καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους με το ανοσολογικό σύστημα του εμβολιασθέντος. Η διάγνωση της VITT είναι κλινική και εργαστηριακή, ενώ η αντιμετώπιση περιλαμβάνει, πέραν της αντιπηκτικής αγωγής, ανοσοτροποποιητικά φάρμακα και πλασμαφαίρεση για σοβαρές ή ανθεκτικές περιπτώσεις. Η αρχικά αυξημένη θνητότητα των περιστατικών VITT μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου, με την εξέλιξη και κοινοποίηση της ιατρικής γνώσης. Πολλά ερωτήματα όμως παραμένουν αναπάντητα και ένα ευρύ ερευνητικό πεδίο ανοίγεται με αφορμή την VITT, καθώς η τεχνολογία των αδενοϊών ως φορέων δοκιμάζεται σε διάφορες θεραπείες, ενώ η δημιουργία αποτελεσματικών και ασφαλών εμβολίων όχι μόνο έναντι του SARS-CoV-2, αλλά και οποιουδήποτε άλλου αναδυόμενου παθογόνου, αποτελεί πρωταρχικό στόχο και αναγκαιότητα, σήμερα και στο μέλλον.
*Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε μέχρι και τον Ιανουάριο 2022.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Θρομβοεμβολικά επεισόδια, COVID-19, Εμβόλια mRNA, Εμβόλια με ιό-φορέα, VITT
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
199
Αριθμός σελίδων:
80
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Vasilopoulou Mavra MSc.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.