Οι pαράγοντες καθυστέρησης στην προσέλευση του ηλικιωμένου υποκειμένου άνω των 65 χρονών στην τριτοβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19

Διπλωματική Εργασία uoadl:3216945 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-11
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Ξυνός Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μιχαήλ Σαμάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πέτρος Σφηκάκης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ευρυδίκη Κραββαρίτη, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι pαράγοντες καθυστέρησης στην προσέλευση του ηλικιωμένου υποκειμένου άνω των 65 χρονών στην τριτοβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι pαράγοντες καθυστέρησης στην προσέλευση του ηλικιωμένου υποκειμένου άνω των 65 χρονών στην τριτοβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19
Περίληψη:
Θεωρητικό υπόβαθρο: Στην συγκεκριμένη μελέτη διερευνούμε τους παράγοντες
εκείνους που πιθανώς συντελούν στην προνοσοκομειακή καθυστέρηση των
ηλικιωμένων ασθενών (>65 ετών) κατά την πανδημία COVID 19.Οι παράγοντες αυτοί
είχαν μελετηθεί και πριν την πανδημία φαίνεται όμως ότι δεν έχουν μελετηθεί όλοι
επαρκώς και κάποιοι χρειάζονται αποσαφήνιση ως προς την συμμετοχή τους στην
προνοσοκομειακή καθυστέρηση. Η πανδημία δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον όπου δεν
μπορούμε να γνωρίζουμε αν οι καλά μελετημένοι παράγοντες προνοσοκομειακής
καθυστέρησης εξακολουθούν να επιδρούν ενώ πιθανώς να αναδεικνύονται και νέοι πιο
σημαντικοί. Με την δική μας μελέτη επιχειρήσαμε να ερευνήσουμε την σχέση όλων
αυτών των παραγόντων με την προνοσοκομειακή καθυστέρηση σε αυτό το νέο
περιβάλλον.
Μεθοδολογία: Μελετήσαμε 35 ασθενείς από την Α’ Παθολογική κλινική από τον Ιούλιο
2021 έως και τον Οκτώβριο 2021 που απάντησαν στο ερωτηματολόγιό μας.
Αποτελέσματα: 25/35 (71,4%) ασθενείς καθυστέρησαν ( ≥ 3 ημέρες) να αξιολογηθούν
στο νοσοκομείο, ενώ μόνο 12/35 (34,3%) καθυστέρησαν αντίστοιχα να αναζητήσουν
επαγγελματία υγείας. Ωστόσο, από την ανάλυση των δεδομένων δεν προέκυψε
στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την προνοσοκομειακή καθυστέρηση για καμιά από
τις μεταβλητές που μελετήσαμε.
Συμπεράσματα: Προτείνουμε την επανάληψη της έρευνας με μεγαλύτερο αριθμό
συμμετεχόντων, διαφορετική μέθοδο δειγματοληψίας και πιθανώς εστιασμένη στους
παράγοντες στους οποίους είδαμε τουλάχιστον μία τάση προς την καθυστέρηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Προνοσοκομειακή καθυστέρηση, Χρόνος μέχρι την έναρξη θεραπείας, Καθυστερημένη διάγνωση, Παράγοντες καθυστέρησης, Πανδημία COVID 19, Ηλικιωμένοι ασθενείς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
32
Αριθμός σελίδων:
54
Διπλωματική εργασία Ξυνός Γεώργιος ΤΕΛΙΚΟ ΜΣ 13.4.2022.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο