Κλινικές δοκιμές γενετικών θεραπειών με αντιπληροφοριακό RNA και φορείς DNA

Διπλωματική Εργασία uoadl:3216962 4 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-10
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Λέκκα Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τρουγκάκος Ιωάννης , Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας , ΕΚΠΑ
Τσιτσιλώνη Ουρανία, MD,PhD, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Τέρπος Ευάγγελος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή , ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κλινικές δοκιμές γενετικών θεραπειών με αντιπληροφοριακό RNA και φορείς DNA
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κλινικές δοκιμές γενετικών θεραπειών με αντιπληροφοριακό RNA και φορείς DNA
Περίληψη:
Οι γενετικές ασθένειες απειλούν την ανθρώπινη υγεία και έχουν παρουσιάσει αυξημένη συχνότητα στον γενικό πληθυσμό τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, γονιδιακές θεραπείες όπως είναι τα siRNA, shRNA, ολιγονουκλεοτίδια αντιπληροφοριακού RNA, αλλά και φορείς γενετικού υλικού, έχουν δείξει καλές προοπτικές στην εφαρμογή τους στην κλινική πρακτική. Οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις χημικές μετατροπές των αντι-πληροφοριακών νουκλεοτιδίων, καθώς και η ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς DNA (φορέων) προκειμένου να αποφευχθεί η διάσπαση των φαρμάκων γονιδιακής θεραπείας στον οργανισμό, είναι ιδιαίτερης σημασίας στην εξέλιξη των γονιδιακών θεραπειών και την εφαρμογή τους με μεγαλύτερη συχνότητα στην κλινική πρακτική. Στην παρούσα μελέτη, γίνεται μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με σκοπό την παρουσίαση των πιο πρόσφατων εξελίξεων σε σχέση με τις κλινικές δοκιμές γενετικών θεραπειών με αντιπληροφοριακό RNA και με φορείς DNA.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Φάρμακα γονιδιακής θεραπείας, Αντι-πληροφοριακό RNA, Φορείς DNA,Γενετικές ασθένειες, Αντι-πληροφοριακά ολιγονουκλεοτίδια,Αντι-πληροφοριακά φάρμακα, Γονιδιακή θεραπεία-πληροφοριακά ολιγονουκλεοτίδια, Αντι-πληροφοριακά φάρμακα, Γονιδιακή θεραπεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
150
Αριθμός σελίδων:
90
LEKKA_VASILIKI_MSC.pdf.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο