Η σχέση της χρήσης αλκοόλ με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες διαβίωσης και ο ρόλος του κοινωνικού πλαισίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217143 53 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-11
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Κυριακίδου Σωτηρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαρρηγόπουλος Θωμάς, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Τζαβέλλας Ηλίας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Τριανταφύλλου Καλλιόπη, Ψυχολόγος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σχέση της χρήσης αλκοόλ με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες διαβίωσης και ο ρόλος του κοινωνικού πλαισίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η σχέση της χρήσης αλκοόλ με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες διαβίωσης και ο ρόλος του κοινωνικού πλαισίου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η φτώχεια είναι ένα πολύπλευρο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο μεταξύ των πολυάριθμων επιπτώσεων του στις ζωές των ανθρώπων, έχει συσχετιστεί και με την χρήση αλκοόλ ενώ ταυτοχρόνως, η χρήση αλκοόλ, έχει βρεθεί να σχετίζεται με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των ατόμων.
Σκοπός: Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης του φαινομένου της φτώχειας και της χρήσης αλκοόλ καθώς και του ρόλου που διαδραματίζει το κοινωνικό πλαίσιο του ατόμου. Παράλληλα, επιχειρήθηκε η διερεύνηση της επιρροής της χρήσης αλκοόλ σε σχέση με τις οικογενειακές και τις κοινωνικές επαφές του ατόμου και κατά πόσο επηρεάζεται αυτό το σύστημα από τις δυσμενείς ή μη οικονομικές συνθήκες διαβίωσης.
Μεθοδολογία: Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τέσσερα ερωτηματολόγια (Ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων, ερωτηματολόγιο εντοπισμού δυσλειτουργιών από την χρήση αλκοόλ, ερωτηματολόγιο κλίμακας αξιολόγησης των σχέσεων της οικογένειας και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κοινωνικής υποστήριξης). Το τελικό δείγμα αποτελούνταν από 300 άτομα, ίσα μοιρασμένο σε 150 άτομα που διαβιούν πάνω από το όριο της φτώχειας και 150 άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, εκ των οποίων το 42% είναι άνδρες και το 58% είναι γυναίκες. Ακόμη, το 23,1% του δείγματος είναι έως 35 ετών, το 21,4% είναι 36-45 ετών, το 32,8% είναι 46-55 ετών, το 19,1% είναι 56-65 ετών και το 3,7% είναι άνω των 65 ετών.
Αποτελέσματα: Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι τα άτομα που διαβιούν άνω του ορίου της φτώχειας έχουν την τάση να καταναλώνουν αλκοόλ σε μεγαλύτερη συχνότητα από τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας (p<0.001). Ωστόσο, από την ανάλυση των δεδομένων φαίνεται πως το 33,9% των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, καταναλώνουν 3 ή 4 αλκοολούχα ποτά την ημέρα ενώ το για τα άτομα που δεν διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας το αντίστοιχο ποσοστό είναι 11,6% (p<0.001). Εν συνεχεία, το 73,3% του δείγματος άνω του ορίου της φτώχειας δήλωσε πως δεν πίνει ποτέ πάνω από έξι αλκοολούχα ποτά ενώ για τα άτομα κάτω του ορίου της φτώχειας το ποσοστό είναι 64,1% (p<0.001), δεδομένο που αναδεικνύει πως τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας έχουν την τάση να καταναλώσουν περισσότερα αλκοολούχα ποτά όταν αποφασίσουν να κάνουν χρήση αλκοόλ. Ακόμη, αναδεικνύεται πως η φτώχεια συσχετίζεται και με τις δύο βασικές συνιστώσες της έρευνας, και το επίπεδο δυσλειτουργιών από την χρήση αλκοόλ καθώς και το επίπεδο αξιολόγησης των σχέσεων της οικογένειας. Από την ανάλυση των δεδομένων, βρέθηκε πως τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο δυσλειτουργειών από την χρήση αλκοόλ (p<0.003) καθώς και χαμηλότερο επίπεδο αξιολόγησης της οικογένειας (p<0.000) σε σχέση με τα άτομα που διαβιούν άνω του ορίου της φτώχειας.
Συμπέρασμα: H παρούσα εργασία, επιχειρεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της σχέσης του αλκοόλ με τις δυσμενείς ή μη, συνθήκες διαβίωσης των ατόμων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Φτώχεια, Αλκοόλ, Συνθήκες διαβίωσης, Αλκοολούχα ποτά, Κοινωνικό πλαίσιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
19
Αριθμός σελίδων:
56
Kyriakidou Sotiria MSc.pdf (444 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο