Παράγοντες μη προσήλωσης στη φαρμακευτική αγωγή ασθενών μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217343 49 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-12
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Τσιφλίδου Αφροδίτη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ηρώ Μπροκαλάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Φώτος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Στυλιανός Κατσαραγάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες μη προσήλωσης στη φαρμακευτική αγωγή ασθενών μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παράγοντες μη προσήλωσης στη φαρμακευτική αγωγή ασθενών μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η μειωμένη προσήλωση στη φαρμακευτική αγωγή των ασθενών με Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου (ΟΕΜ) έχει σημαντικές συνέπειες τόσο στον ίδιο ασθενή, όσο και στο σύστημα υγείας, καθώς σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα - θνησιμότητα, και με αύξηση του κόστους νοσηλείας.

Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με αυξημένη ή μειωμένη προσήλωση στη φαρμακευτική αγωγή ασθενών που έχουν υποστεί ΟΕΜ.

Μέθοδος Ανασκόπησης: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας μέσω των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων PubMed και Google Scholar, με τη χρήση των όρων: «acute myocardial infarction», «coronary heart disease», «adherence», «compliance», «persistence», «discontinue», «non-adherence», «non-compliance» και «medication». Κριτήρια επιλογής μελετών που βασίστηκε η βιβλιογραφική αναζήτηση ήταν: α) ενήλικες (> 18 χρονών) ασθενείς με ΟΕΜ, β) δημοσίευση την τελευταία δεκαετία, γ) πρωτογενείς μελέτες, δ) μελέτες δημοσιευμένες στην αγγλική και ελληνική γλώσσα και ε) αξιολόγηση της προσήλωσης με αντικειμενικές ή υποκειμενικές μεθόδους.

Αποτελέσματα: Στην ανασκόπηση συμπεριελήφθησαν 29 μελέτες. Η προσήλωση των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή κυμαινόταν από 50,0% έως 79,9%. Η μειωμένη προσήλωση σχετίστηκε με τη μεγαλύτερη ηλικία, το γυναικείο φύλο, το χαμηλότερο εισόδημα, την απουσία συντρόφου/συζύγου και τη μεγάλη απόσταση από το νοσοκομείο. Επίσης, οι πεποιθήσεις για τη ζωή, όπως το χάος της ζωής, η ανησυχία για εγκεφαλικό, η άρνηση της ασθένειας, η προτίμηση στην παραδοσιακή ιατρική, η έλλειψη πληροφοριών για την ασθένεια, και o φόβος για παρενέργειες βρέθηκαν να αποτελούν παράγοντες μειωμένης προσήλωσης στη φαρμακευτική αγωγή. Από την άλλη, η χρήση καρδιολογικών φαρμάκων πριν το ΟΕΜ, ο σακχαρώδης διαβήτης και ο προγραμματισμός της πρώτης επανεξέτασης μετά το ΟΕΜ σε σύντομο χρονικό διάστημα σχετίζονται με αυξημένη προσήλωση των ασθενών. Ακόμη, η χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών στα κινητά, η αποστολή μηνυμάτων υπενθύμισης, η χρήση πολυχαπιών και η μείωση του κόστους βρέθηκε ότι αυξάνουν την προσήλωση στην φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΟΕΜ.

Συμπεράσματα: Η προσήλωση των ασθενών επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, μερικοί εκ των οποίων είναι τροποποιήσιμοι. Για τη βελτίωση της προσήλωσης των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή μετά από ΟΕΜ είναι σημαντικό να αναπτυχθούν εξατομικευμένες παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά των ασθενών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, Στεφανιαία νόσος, Προσήλωση, Συμμόρφωση, Εμμονή, Διακοπή, Μη προσηλώση, Μη συμμόρφωση, Φαρμακευτική αγωγή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
103
Αριθμός σελίδων:
113
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Διπλωματική Τσιφλίδου Αφροδίτη.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.