Διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων κατά τη σύγχρονη προσφυγική κρίση: Θεσμικό πλαίσιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217722 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-17
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Θεοδωρόπουλος Βησσαρίων
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπίρμπας Κωνσταντίνος,Καθηγητής,Τμήμα Νοσηλευτικής,ΕΚΠΑ
Κακλαμάνος Ιωάννης,Kαθηγητής,Τμήμα Νοσηλευτικής,ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνου Ευάγγελος,Καθηγητής,Τμήμα Νοσηλευτικής,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων κατά τη σύγχρονη προσφυγική κρίση: Θεσμικό πλαίσιο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων κατά τη σύγχρονη προσφυγική κρίση: Θεσμικό πλαίσιο
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η σύγχρονη προσφυγή κρίση οδήγησε σε μεγάλη εισροή προσφύγων στην Ευρώπη με τους ασυνόδευτους ανήλικους να αποτελούν μια ξεχωριστή και ιδιαιτέρως ευάλωτη ομάδα που χρήζει ειδικής διαχείρισης και προστασίας.
Σκοπός: Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των ασυνόδευτων ανήλικων εντός του θεσμικού της πλαισίου στην Ελλάδα με επιμέρους στόχους την αναγνώριση των παραγόντων εκείνων που χρήζουν βελτίωσης και τη σύγκριση με τη διαχείριση τους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
Υλικό-Μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη συμπεριελήφθησαν 26 δημοσιεύσεις που αναζητήθηκαν βάσει κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού από τις βάσεις δεδομένων Google Scholar & Semantic Scholar καθώς και από την σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, αναζητήθηκαν στατιστικά δεδομένα από το EKKA, τη Eurostat και το Υπουργείο Παιδείας
Αποτελέσματα: Η αρχική αναγνώριση των ασυνόδευτων ανήλικων στην Ελλάδα και πολλές χώρες της Ευρώπης δεν ήταν ικανοποιητική καθώς πολλοί ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν αναγνωρίστηκαν. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί τους παρατηρήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2016-2019 με ανισομερή κατανομή μεταξύ των χωρών. Οι διαδικασίες ταυτοποίησης ήταν ανεπαρκείς κυρίως διότι η διενέργεια ακτινογραφίας καρπού ήταν στην Ελλάδα η τρίτη επιλογή σε αντίθεση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Παρά την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου και διορισμού νόμιμου εκπροσώπου πολλά παιδιά δεν ενημερώνονταν για τις διαδικασίες ασύλου ή δεν γνώριζαν το νόμιμο εκπρόσωπό τους. Λόγω απουσίας κατάλληλων δομών, στην Ελλάδα εφαρμόστηκε η προστατευτική κράτηση που διαρκούσε άνω του επιτρεπτού ορίου σε αντίθεση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με κατάργησή της σε αργότερο χρόνο. Η κυριότερη αρχική δομή διαμονής ήταν τα κέντρα υποδοχής μαζί με άλλους πρόσφυγες. Σταδιακά δημιουργήθηκαν προσωρινές και μόνιμες δομές φιλοξενίας, ζώνες ασφαλείας και δομές ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης, που συνεχίζουν να αυξάνονται. Ωστόσο, η αναδοχή στην Ελλάδα παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Παρά την υποχρεωτική συμμετοχή στην εκπαίδευση, λόγω μη επαρκών ΔΥΕΠ ένας μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων ανήλικων δεν συμμετείχε στην τυπική εκπαίδευση αλλά σταδιακά υπάρχει μεγαλύτερη ενσωμάτωση τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες.
Συμπεράσματα: Η διαχείριση των ασυνόδευτων ανήλικων ενώ έχει βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου ακόμη χαρακτηρίζεται από ελλείψεις που χρήζουν βελτίωσης σε όλους τους τομείς προκειμένου να υπάρχει η ολιστική διαχείριση των ασυνόδευτων ανήλικων.
Λέξεις-κλειδιά: ασυνόδευτοι ανήλικοι, θεσμικό πλαίσιο, υποδοχή, διαδικασία ασύλου, δομές φιλοξενίας, εκπαίδευση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ασυνόδευτοι ανήλικοι, Θεσμικό πλαίσιο, Υποδοχή, Διαδικασία ασύλου, Δομές φιλοξενίας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
107
Αριθμός σελίδων:
74
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Theodoropoulos_Vissarion_MSc.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.