Διαχείριση κρίσεων και διεπιστημονική εκπαίδευση επιστημόνων υγείας για πολιτισμική επάρκεια στην φροντίδα πληγέντων

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217741 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-18
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Τσελέντη Δήμητρα-Δάφνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καλοκαιρινού Αθηνά, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Σουρτζή Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Αποστολάρα Παρασκευή, Λέκτορας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση κρίσεων και διεπιστημονική εκπαίδευση επιστημόνων υγείας για πολιτισμική επάρκεια στην φροντίδα πληγέντων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαχείριση κρίσεων και διεπιστημονική εκπαίδευση επιστημόνων υγείας για πολιτισμική επάρκεια στην φροντίδα πληγέντων
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές προκαλούν τεράστια ανησυχία για τη δημόσια υγεία, καθώς συνδέονται με δυσμενείς σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις σε άτομα και κοινότητες. Μια περιεκτική προσέγγιση για την ετοιμότητα, την απόκριση και τις δραστηριότητες ανάκαμψης για καταστροφές και γενικότερα, για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, απαιτεί να μην παραβλέπονται οι πληθυσμοί, εξαιτίας των διαφορετικών πολιτιστικών και γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων τους. Ωστόσο, η συστηματική εκπαίδευση στις πολιτιστικές ικανότητες εξακολουθεί να λείπει από το πρόγραμμα σπουδών της ιατρικής και νοσηλευτικής εκπαίδευσης, ειδικά στον τομέα των επειγόντων περιστατικών.
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της διαχείρισης κρίσεων και της διεπιστημονικής εκπαίδευσης των επιστημόνων υγείας προκειμένου να επιτευχθεί η πολιτισμική επάρκεια στην φροντίδα πληγέντων.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : Για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στις διαδικτυακές πλατφόρμες ResearchGate, PubMed και Google Scholar από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι και τον Οκτώβρη του 2021 για την εύρεση άρθρων σχετικών με το θέμα. Η αναζήτηση έγινε με βάση τις λέξεις κλειδιά «Crisis management», «Health professionals», «Interdisciplinary education», «Cultural adequacy «Disasters», «Crisis» στην αγγλική γλώσσα, ξεχωριστά ή σε συνδυασμό, με χρονικό περιορισμό από το 2010 έως και σήμερα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η έρευνα έδειξε ότι οι επαγγελματίες υγείας, παρόλο που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή φροντίδας σε καταστάσεις καταστροφών, εντούτοις δεν έχουν πλήρη κατάρτιση και επάρκεια στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, και ιδιαίτερα πάνω σε θέματα μαζικών καταστροφών και πολιτιστικής επάρκειας στη φροντίδα των πληγέντων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Εφόσον οι επαγγελματίες υγείας εμπλέκονται στον σχεδιασμό, τον μετριασμό, την απόκριση και την αποκατάσταση των καταστροφών, θα πρέπει να αναζητούν ενεργά ευκαιρίες για συμμετοχή σε πραγματικά γεγονότα καταστροφών, εικονικές ασκήσεις και περαιτέρω εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ειδικά για την ετοιμότητα σε περίπτωση καταστροφών και πολιτιστική επάρκεια για τη φροντίδα των πληγέντων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαχείριση κρίσεων, Eπαγγελματίες υγείας, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Πολιτιστική επάρκεια, Καταστροφή, Κρίση.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
73
Αριθμός σελίδων:
78
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Tselenti_Dimitra_Dafni_MSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.