Απόψεις και προσδοκίες γονέων προσφύγων παιδιών με και χωρίς αναπηρία αναφορικά με την εκπαιδευτική τους πορεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217783 11 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-17
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Τριανταφύλλου Παρασκευή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Απόψεις και προσδοκίες γονέων προσφύγων παιδιών με και χωρίς αναπηρία αναφορικά με την εκπαιδευτική τους πορεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Απόψεις και προσδοκίες γονέων προσφύγων παιδιών με και χωρίς αναπηρία αναφορικά με την εκπαιδευτική τους πορεία
Περίληψη:
Η εκπαίδευση αποτελεί ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα, είτε ιδωθεί ως μέσο χειραφέτησης, είτε ως μέσο πειθάρχησης των ατόμων τα οποία αφορά και στα οποία απευθύνεται. Οι όροι της ενταξιακής εκπαίδευσης μετουσιωμένοι και παρερμηνευμένοι ως αποσπασματικές, συντηρητικές και τεχνοκρατικές προσαρμογές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ως προς την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων με και χωρίς αναπηρία, οδήγησαν και στην πολιτική επιλογή και απόφαση για την ίδρυση και λειτουργία των διαχωριστικών δομών υποδοχής και εκπαίδευσής τους εντός των δομών που ζουν προσωρινά, σε έγκλειστο καθεστώς. Η παρούσα ποιοτική έρευνα επιδιώκει τη διερεύνηση και την κατανόηση των αντιλήψεων και αξιών που φέρουν οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στις ΔΥΕΠ ως προς την εκπαίδευσή τους, καθώς επίσης μελετά τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις προσδοκίες τους αναφορικά με την εκπαιδευτική τους πορεία. Μεθοδολογικά για τη συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκαν εννέα ημι-δομημένες συνεντεύξεις και τα ευρήματα παρουσιάζονται και αναλύονται με την ανάλυση περιεχομένου. Η συνομιλία μεταξύ της θεωρητικής πλαισίωσης και των αποτελεσμάτων αναδεικνύει την ανάγκη και απαίτηση για την αναγνώριση των προσφύγων ως άτομα των οποίων οι εμπειρίες και οι επιθυμίες είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη και να συμπεριληφθούν στην προσπάθεια ανατροπής των συντηρητικών και περιοριστικών θεσμικών πολιτικών, με επίκεντρο την εκπαίδευση. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης επικεντρώνονται στο αφόρητο της παραμονής των προσφύγων γονέων και των οικογενειών τους στη δομή προσωρινής διαμονής, που συνοδεύεται με μια πληθώρα τακτικών παρεμπόδισης των ελευθεριών τους, επηρεάζοντας τις προσδοκίες τους αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους. Επιπλέον, οι γνωματεύσεις που φέρουν τα ανάπηρα παιδιά λειτουργούν ως επιπρόσθετες λειτουργίες υπονόμευσης των μαθητών/τριών προσφύγων, οδηγώντας σε μια μορφή «ποινικοποίησης» της προσφυγιάς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Απόψεις γονέων, πρόσφυγας, αναπηρία, εκπαιδευτική πορεία, ενταξιακή εκπαίδευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
155
Αριθμός σελίδων:
157
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο