Δημόσιες Συμβάσεις με ηλεκτρονικούς καταλόγους - Μελέτη περίπτωσης: Ιταλία και Σλοβακία

Διπλωματική Εργασία uoadl:3218411 4 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-10
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Μήτσου Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χονδροκούκης Γρηγόριος, Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καραλέκας Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γιαννατσής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δημόσιες Συμβάσεις με ηλεκτρονικούς καταλόγους - Μελέτη περίπτωσης: Ιταλία και Σλοβακία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δημόσιες Συμβάσεις με ηλεκτρονικούς καταλόγους - Μελέτη περίπτωσης: Ιταλία και Σλοβακία
Περίληψη:
Οι προμήθειες και οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και πολλές χώρες προσπαθούν να βελτιώσουν τη δημόσια διακυβέρνηση αναφορικά με τον τομέα αυτό χαράσσοντας θεσμικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις.
Το νομικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού δικαίου δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη με κύριους άξονες τη σχέση κόστους-αποτελέσματος και την αρχή της διαφάνειας.
Θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα με ηλεκτρονικούς καταλόγους και η περαιτέρω ανάλυση των περιπτώσεων δύο χωρών, Ιταλίας και Σλοβακίας, οι οποίες πορεύονται με τις νέες αυτές αλλαγές. Καταδεικνύονται επίσης τα οφέλη και το πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Προμήθειες, Δημόσιες Συμβάσεις, Μεταρρυθμίσεις, Ηλεκτρονικοί κατάλογοι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
32
Αριθμός σελίδων:
80
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Mitsou_Evangelia_MSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.