Η Μισθολογική Πολιτική του Δημοσίου Τομέα στο Πλαίσιο Εφαρμογής των Μεσοπρόθεσμων Προγραμμάτων Δημοσιονομικής Σταθερότητας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3218439 28 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-15
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Βασιλάκος Σωτήριος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Ναπολέων Μαραβέγιας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Γεωργία Γιαννακούρου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Σωτηρέλης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Κομνηνός Χλέπας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Μαρία Ηλιάνα Πραβίτα, Επίκ.Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Μισθολογική Πολιτική του Δημοσίου Τομέα στο Πλαίσιο Εφαρμογής των Μεσοπρόθεσμων Προγραμμάτων Δημοσιονομικής Σταθερότητας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Μισθολογική Πολιτική του Δημοσίου Τομέα στο Πλαίσιο Εφαρμογής των Μεσοπρόθεσμων Προγραμμάτων Δημοσιονομικής Σταθερότητας
Περίληψη:
Η δεκαετής οικονομική κρίση που ταλάνισε την Ελλάδα είχε τα δικά της ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, τα οποία οφείλονται, κυρίως, στα δομικά προβλήματα του τρόπου
οργάνωσης και λειτουργίας του κοινωνικοπολιτικού συστήματος της Χώρας εδώ και
πολλά χρόνια. Απάντηση στα προβλήματα αυτά και σε συνέχεια της βαθιάς ύφεσης
κατά το έτος 2009, αποτέλεσε η προσφυγή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης,
με κύριο στόχο την αποφυγή πιστωτικού γεγονότος, με αντάλλαγμα η Χώρα να
λάβει κάποια μέτρα αφενός μεν δημοσιονομικής προσαρμογής, προκειμένου να
περιορίσει τα ελλείμματα, αφετέρου δε μεταρρυθμίσεων για να μπορέσει να
επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης που θα είναι βιώσιμοι. Το σύνολο του
προγράμματος προσαρμογής στηρίχτηκε στη λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση.
Πράγματι, η άσκηση περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής αποτελεί το βέλτιστο
εργαλείο σταθεροποίησης μιας ανοικτής οικονομίας, που λειτουργεί σε καθεστώς
σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως οι χώρες της ευρωζώνης. Ωστόσο, στη
χώρα δεν υπήρχε η χρονική δυνατότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων και
εξισορρόπησης του συστήματος μέσω της μέσο-βραχυχρόνιας προσαρμογής
μισθών και τιμών και έπρεπε η προσαρμογή να επιβληθεί άμεσα μέσω νομοθετικών
παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές τέθηκαν σε οριακό δικαστικό έλεγχο, ο
οποίος, επι της ουσίας, συνδιαμόρφωσε την ασκούμενη μισθολογική πολιτική.
Αντικειμενικός στόχος της έρευνας αποτέλεσε ο έλεγχος του τρόπου επιβολής των
περιοριστικών μισθολογικών μέτρων σε όλους τους δημοσίου υπαλλήλους και
λειτουργούς του δημοσίου, προκειμένου να διαπιστωθούν αναποτελεσματικότητες
της ασκoύμενης μισθολογικής πολιτικής. Στην εργασία τίθενται ερωτήματα
αναφορικά με τα εάν υπάρχει κάποια συσχέτιση επί των αποδοχών των δημοσίων
υπαλλήλων και λειτουργών του δημόσιου τομέα και πόσο διαφορετικά
αντιμετωπίστηκαν οι διάφορες κατηγορίες προσωπικού δημόσιων υπαλλήλων,
ποιες κατηγορίες επιβαρύνθηκαν περισσότερο από τη δημοσιονομική προσαρμογή
και για ποιους λόγους. Η εργασία υποστηρίζει και ελέγχει ταυτόχρονα ότι οι
μειώσεις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών δεν
επιβλήθηκαν στο πλαίσιο ενός ενοποιημένου προγράμματος σταθερότητας, με
Μισθολογική πολιτική δημοσίου τομέα στο πλαίσιο εφαρμογής των Μ.Π.Δ.Σ. 6
όμοιο και αναλογικό τρόπο. Τα επιβαλλόμενα μέτρα σε συνδυασμό με τις εκ
δοθείσες δικαστικές αποφάσεις συν διαμόρφωσαν έντονες διαφορετικότητες.
Στο πρώτο μέρος, η παρούσα μελέτη αναφέρεται και αναλύει τη περίοδο της
οικονομικής κρίσης και επικεντρώνεται στα μέτρα που λήφθηκαν στο πλαίσιο
ανάσχεσή της. Επίσης, πραγματοποιείται πρωτογενής επισκόπηση της νομολογίας
του Σ.τ.Ε. αναφορικά με την εφαρμογή μέτρων εισοδηματικής πολιτικής που
επιβλήθηκαν στο πλαίσιο προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής της Χώρας,
κατά τη περίοδο 2010-2018 καθώς και επισκόπηση της ελληνικής κυρίως
βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, η οποία πραγματεύτηκε νομικά ζητήματα που
αναφύονται με αφορμή την έκδοση των παραπάνω δικαστικών αποφάσεων. Στο
δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα εφαρμοζόμενα κατά την περίοδο 2010-2018,
μέτρα μισθολογικής πολιτικής, για κάθε κατηγορία προσωπικού και
ενσωματώνονται πίνακες με το σύνολο των διαμορφούμενων αποδοχών και των
ποσοστών μεταβολής τους. Επίσης, καταγράφονται τα συμπεράσματα της έρευνας
και επιχειρείται απάντηση των βασικών ερωτημάτων, όπως αυτά διατυπώνονται
εισαγωγικώς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονομική κρίση, Ελλάδα, Ελληνικό Πρόγραμμα Οικονομικής Σταθερότητας, μισθολογική πολιτική, δημοσίος τομέας.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
103
Αριθμός σελίδων:
257
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

phd.Sotirios.Vasilakos.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.