Τυπολογική μελέτη της θέσης και της διάταξης του επιθέτου στην ονοματική φράση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3218529 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-10
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Κασσελούρη Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασίλειος Σπυρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Μαρκόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τυπολογική μελέτη της θέσης και της διάταξης του επιθέτου στην ονοματική φράση.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τυπολογική μελέτη της θέσης και της διάταξης του επιθέτου στην ονοματική φράση.
Περίληψη:
Η τυπολογική αυτή μελέτη περιγράφει τη θέση και τη διάταξη του επιθέτου αφενός σε
ονοματικές φράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο ένα επίθετο που τροποποιεί το
ουσιαστικό - κεφαλή, αφετέρου σε ονοματικές φράσεις στις οποίες μπορούν να απαντούν
δύο ή και περισσότερα τροποποιητικά επίθετα, είτε σε προ-ονοματική είτε σε μετα-
ονοματική θέση. Επιχειρείται επίσης ανάλυση και ερμηνεία της διάταξης πολλαπλών
επιθέτων εντός μιας ονοματικής φράσης βάσει μιας σημασιολογικής θεώρησης που έχει
προταθεί πρόσφατα στη βιβλιογραφία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
επίθετα, θέση, διάταξη, ονοματική φράση, πολλαπλά επίθετα.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
98
Αριθμός σελίδων:
105
Τυπολογική μελέτη της θέσης και της διάταξης του επιθέτου στην ονοματική φράση.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο