Η σχέση του σακχαρώδους διαβήτη με τη σταθεροποίηση και την οστεοενσωμάτωση των οδοντικών εμφυτευμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:3218536 3 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-23
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Κατσιρούμπα Αγλαΐα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνου Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Θεοδοσοπούλου Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Κατσούλας Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σχέση του σακχαρώδους διαβήτη με τη σταθεροποίηση και την οστεοενσωμάτωση των οδοντικών εμφυτευμάτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η σχέση του σακχαρώδους διαβήτη με τη σταθεροποίηση και την οστεοενσωμάτωση των οδοντικών εμφυτευμάτων
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η επαρκής οδοντιατρική αποκατάσταση με τη χρήση και εμφυτευμάτων παίζει καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή των διατροφικών συνηθειών των διαβητικών ασθενών και στον καλύτερο μεταβολικό έλεγχο.
Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης του σακχαρώδους διαβήτη με τη σταθεροποίηση και την οστεοενσωμάτωση των οδοντικών εμφυτευμάτων.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μια αναδρομική μελέτη με τη συλλογή δεδομένων από μια ιδιωτική οδοντιατρική κλινική στην Αθήνα. Η συλλογή των δεδομένων αφορούσε στο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου του 2016 και Αυγούστου του 2021. Στο χρονικό αυτό διάστημα καταγράφηκαν όλα τα περιστατικά που αφορούσαν στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε διαβητικούς ασθενείς στην κλινική. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 93 εμφυτεύματα σε 36 διαβητικούς ασθενείς. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, λήφθηκαν τυχαία από τα αρχεία της κλινικής 93 εμφυτεύματα που αφορούσαν σε μη διαβητικούς στην κλινική, έτσι ώστε να αποτελέσουν τη συγκριτική ομάδα. Το πηλίκο σταθερότητας των εμφυτευμάτων μετρήθηκε αμέσως μετά από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και έπειτα από τέσσερις μήνες.
Αποτελέσματα: Η μέση τιμή του πηλίκου σταθερότητας των εμφυτευμάτων αμέσως μετά από την τοποθέτησή τους ήταν 75,97 στους μη διαβητικούς και 76,85 στους διαβητικούς (p=0,42). Η μέση τιμή του πηλίκου σταθερότητας των εμφυτευμάτων έπειτα από τέσσερις μήνες ήταν 78,92 στους μη διαβητικούς και 78,44 στους διαβητικούς (p=0,58). Η μέση τιμή του πηλίκου σταθερότητας των εμφυτευμάτων στους μη διαβητικούς αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά στους πρώτους τέσσερις μήνες από 75,97 σε 78,92 (p<0,001). Η μέση τιμή του πηλίκου σταθερότητας των εμφυτευμάτων στους διαβητικούς αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά στους πρώτους τέσσερις μήνες από 76,85 σε 78,44 (p=0,011). Δεν καταγράφηκε κάποια απώλεια εμφυτεύματος τόσο στους διαβητικούς όσο και στους μη διαβητικούς (p=1). Σύμφωνα με την πολυμεταβλητή ανάλυση, οι ασθενείς στους οποίους δεν τοποθετήθηκαν βιο-υλικά κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης, οι ασθενείς που δεν είχαν υποβληθεί σε προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις και οι ασθενείς στους οποίους τοποθετήθηκαν εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο είχαν καλύτερη σταθερότητα των εμφυτευμάτων.
Συμπεράσματα: Η σταθερότητα των εμφυτευμάτων αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά στους πρώτους τέσσερις μήνες της τοποθέτησής τους. Δεν βρέθηκε σχέση μεταξύ του σακχαρώδους διαβήτη και της σταθεροποίησης και της οστεοενσωμάτωσης των οδοντικών εμφυτευμάτων. Εντούτοις, απαιτούνται μελέτες με μεγαλύτερο δείγμα και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παρακολούθησης των ασθενών, έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν καλύτερα οι κίνδυνοι και τα οφέλη της τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων στους διαβητικούς ασθενείς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σακχαρώδης διαβήτης, Οδοντικό εμφύτευμα, Οστεοενσωμάτωση, Σταθεροποίηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
91
Αριθμός σελίδων:
78
Διπλωματικη ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο