Σύγχρονες όψεις της απομάγευσης: παρωδίες παραμυθιών στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία uoadl:3218560 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-10
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Μαλταμπέ Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καπλάνογλου Μαριάνθη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Λαογραφίας, Τμήμα
Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Κατσαδώρος Γεώργιος, Αναπληρωτής καθηγητής Λαογραφίας, Παιδαγωγικό
Τμήμα Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Χρυσανθοπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας,
Τμήμα Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγχρονες όψεις της απομάγευσης: παρωδίες παραμυθιών στο Διαδίκτυο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύγχρονες όψεις της απομάγευσης: παρωδίες παραμυθιών στο Διαδίκτυο
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην επικαιρότητα του λαϊκού πολιτισμού και, ειδικότερα, σε έναν νέο τρόπο ζωής και μετάδοσης του παραμυθιού στον χώρο του διαδικτύου. Αναλυτικότερα, εξετάζονται παρωδίες παραμυθιών στο διαδίκτυο ως σύγχρονες όψεις της απομάγευσης. Όλες οι εικόνες που συγκαταλέγονται στο παρατιθέμενο υλικό αποτελούν, σύμφωνα με τη σύγχρονη λαογραφική ορολογία, «μιμίδια». Πρόκειται για εικόνες που έχουν διαδοθεί πολύ γρήγορα από έναν χρήστη του διαδικτύου σε άλλον, συχνά με μικρές αλλαγές που τις κάνουν χιουμοριστικές.
Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται να αναδειχθεί η ιστορικότητα του λαϊκού παραμυθιού, με μια επισκόπηση σημαντικών σταθμών στην εξέλιξη του είδους στην Ευρώπη των νεώτερων χρόνων. Ακολουθώντας χρονολογική σειρά, παρουσιάζεται η συμβολή στο παραμυθιακό είδος του Giovanni Francesco Straparola, του Giambattista Basile, των Γάλλων συγγραφέων του 17ου και 18ου αιώνα, του Charles Perrault, των αδελφών Grimm, καθώς και του Walt Disney. Ακολουθεί, κατόπιν, ένα κεφάλαιο για το διαδίκτυο ως νέο μέσο μετάδοσης και δημιουργίας του λαϊκού πολιτισμού, ώστε να αναδειχθεί η λειτουργία του ως ενός ακόμη σημαντικού σταθμού στην εξέλιξη του παραμυθιού στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή και κατηγοριοποίηση του υλικού, το οποίο παρατίθεται και σχολιάζεται ακολούθως. Μέσα από τη μελέτη της «ψηφιακής ζωής» του παραμυθιού, εν κατακλείδι, στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να συνεπικουρήσει στην ανάδειξη του κόσμου του διαδικτύου ως μείζονος θέματος της σύγχρονης λαογραφικής έρευνας, όσο και αναδεικνύοντας την «ψηφιακή» ζωή του παραμυθιού ως ένα ενδιαφέρον και κατεξοχήν επίκαιρο πεδίο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Παραμύθια, Παρωδία, Μιμίδια, Διαδίκτυο, Λαογραφία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
143
Μαλταμπέ_ Ειρήνη_Master.pdf (8 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο