Η Μεταλλασσόμενη Ταυτότητα του «Μετανάστη»: Αφηγήσεις μιας Κοινότητας Μεταναστών από το Κρέντη, Ευρυτανίας στη Βοστώνη των ΗΠΑ (1970-2021.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3218800 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Μάκκα Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Θεοδωρίδης, Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Μεταλλασσόμενη Ταυτότητα του «Μετανάστη»: Αφηγήσεις μιας Κοινότητας Μεταναστών από το Κρέντη, Ευρυτανίας στη Βοστώνη των ΗΠΑ (1970-2021.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Μεταλλασσόμενη Ταυτότητα του «Μετανάστη»: Αφηγήσεις μιας Κοινότητας Μεταναστών από το Κρέντη, Ευρυτανίας στη Βοστώνη των ΗΠΑ (1970-2021.
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εντάσσεται στα πεδία της μελέτης της σύγχρονης ιστορίας της μετανάστευσης και της προφορικής ιστορίας. Το αντικείμενο της μελέτης αποτελεί μια οικογενειακή κοινότητα Ελλήνων με καταγωγή την Ευρυτανία που μετανάστευσε στη Βοστώνη των ΗΠΑ την περίοδο 1969-1980, η οποία ανελίχθηκε οικονομικά και κοινωνικά σε ένα διάστημα πενταετίας ανοίγοντας επιχειρήσεις στον κλάδο του επισιτισμού. Η ποιοτική έρευνα στηρίχθηκε στις προφορικές μαρτυρίες των μελών της εν λόγω κοινότητας, οι οποίες συγκεντρώθηκαν με την διεξαγωγή εις βάθος ημιδομημένων συνεντεύξεων. Με βάση το συγκεκριμένο πραγματολογικό υλικό, εξετάστηκαν οι λόγοι μετανάστευσης, οι ιστορικές συνθήκες που ευνόησαν την οικονομική και κοινωνική άνοδο της συγκεκριμένης κοινότητας, και, τέλος, οι μεταβολές που υφίσταται η νοηματοδότηση της ταυτότητας του «μετανάστη» εξαιτίας της κοινωνικής μετατόπισης των υποκειμένων της έρευνας από «μετανάστες-εργάτες» σε «μετανάστες-εργοδότες». Μέσα από την ανάλυση λόγου διερευνώνται τόσο οι τρόποι με τους οποίους ο ρατσισμός εμφανίζεται ιστορικά στον κυρίαρχο λόγο στις Η.Π.Α. (πολιτικό και κοινωνικο-οικονομικό πεδίο), όσο και οι τρόποι που εισπράττεται και αναπαράγεται από τα υποκείμενα της έρευνας, με σκοπό να κατανοήσουμε το πως η μεταβαλλόμενη υλική πραγματικότητα που επιφέρει η μεταναστευτική εμπειρία της ταξικής ανέλιξης των μελών της ομάδας συνδέεται με την επαναδιαμόρφωση των ρατσιστικών της αντιλήψεων. Λέξεις κλειδιά: προφορική ιστορία, σύγχρονη ιστορία της μετανάστευσης, ελληνική ομογένεια, εμφύλιος πόλεμος, πολιτικές αφομοίωσης στις ΗΠΑ, μεταναστευτική ταυτότητα, αγγλοσυμμόρφωση, πολιτισμικός πλουραλισμός, μύθος του αμερικανικού ονείρου, μύθος του αυτοδημιούργητου, προτεσταντική ηθική εργασίας, νεοφιλελευθερισμός, παρανομοποίηση της μετανάστευσης, ρατσισμός.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Προφορική ιστορία, σύγχρονη ιστορία της μετανάστευσης, ελληνική ομογένεια, εμφύλιος πόλεμος, πολιτικές αφομοίωσης στις ΗΠΑ, μεταναστευτική ταυτότητα, αγγλοσυμμόρφωση, πολιτισμικός πλουραλισμός, μύθος του αμερικανικού ονείρου, μύθος του αυτοδημιούργητου, προτεσταντική ηθική εργασίας, νεοφιλελευθερισμός, παρανομοποίηση της μετανάστευσης, ρατσισμός.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
375
Αριθμός σελίδων:
129
ΜΑΚΚΑ, ΕΛΕΝΗ PDF.pdf (954 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο