Διερεύνηση επικινδύνων αρρυθμιών στη Μονάδα Εμφραγμάτων τριτοβάθμιου νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:3218963 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-17
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Κουτέρη Βιργινία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λευθεριώτης Διονύσιος, Διευθυντής ΕΣΥ, Επιβλέπων
Δευτεραίος Σπυρίδων, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ.
Κουτής Χαρίλαος, Ομότιμος Καθηγητής, ΠΑΔΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση επικινδύνων αρρυθμιών στη Μονάδα Εμφραγμάτων τριτοβάθμιου νοσοκομείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση επικινδύνων αρρυθμιών στη Μονάδα Εμφραγμάτων τριτοβάθμιου νοσοκομείου
Περίληψη:
Παρατεταμένες καρδιακές αρρυθμίες παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς με ιδιοπαθείς
ή δευτεροπαθείς καρδιακές παθήσεις και συχνά οδηγούν σε αιμοδυναμική αστάθεια,
ιδιαίτερα παρουσία πολυσυστημικής νόσου. Οι κύριες αρρυθμίες που παρατηρούνται
στη Στεφανιαία Μονάδα, περιλαμβάνουν τις ταχυαρρυθμίες, όπως την κολπική
μαρμαρυγή, τον κολπικό πτερυγισμό και την κοιλιακή ταχυκαρδία. Επίσης,
εμφανίζονται βραδυκαρδίες, που προκύπτουν από δυσλειτουργία του φλεβόκομβου ή
κολποκοιλιακό αποκλεισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυνητικά δυσμενή επίδραση των
αρρυθμιών στην έκβαση των καρδιολογικών ασθενών, αναδεικνύεται η σημασία της
έγκαιρης αντιμετώπισης τους. Ο σκοπός της παρούσας περιγραφικής - αναδρομικής
μελέτης ήταν η διερεύνηση των επικίνδυνων αρρυθμιών σε νοσηλευόμενους ασθενείς
σε Στεφανιαία Μονάδα τριτοβάθμιου νοσοκομείου. Επιμέρους στόχοι της μελέτης,
ήταν η καταγραφή των θεραπευτικών παρεμβάσεων και των εκβάσεων των ασθενών.
Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 111 ασθενείς (69 άνδρες, 42 γυναίκες), που
νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εμφραγμάτων κατά την περίοδο ενός έτους. Εντοπίστηκε
υψηλό ποσοστό εμφάνισης ΚΚΑ (51,4 %) εν συγκρίσει με τη διεθνή βιβλιογραφία,
γεγονός που ερμηνεύεται από την υψηλή μέση ηλικία των ασθενών και από το
γεγονός ότι η Στεφανιαία Μονάδα καλύπτει για πρακτικούς λόγους και τις ανάγκες
της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας. Συνολικά, 99 (89,2%) ασθενείς βελτιώθηκαν
και 12 (10,8%) απεβίωσαν. Ως προς τη θεραπευτική αντιμετώπιση των αρρυθμιών, η
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, όσο και άλλων μη φαρμακολογικών παρεμβάσεων
ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και τη διεθνή βιβλιογραφία,
γεγονός που αποτυπώνεται και στην καλή έκβαση των ασθενών που εντάχθηκαν στην
έρευνα. Δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού, αναμένεται ότι οι αρρυθμίες θα
αφορούν όλο και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, εφόσον αφορούν κυρίως άτομα
προχωρημένης ηλικίας. Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται μια σημαντική αύξηση της
ζήτησης για παροχής φροντίδας σε ασθενείς με αρρυθμίες στο πλαίσιο της Μονάδας
Εμφραγμάτων. Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται η ανάγκη για εκπόνηση μελλοντικών
ερευνών, που θα καθοδηγούν την κλινική πράξη για την παροχής έγκαιρης, αλλά
κυρίως αποτελεσματικής θεραπείας σε αυτούς τους ασθενείς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρδιακές αρρυθμίες, Μονάδα εμφραγμάτων, Στεφανιαία μονάδα, Διαχείριση, Θεραπεία, Έκβαση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
186
Αριθμός σελίδων:
80
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Κουτέρη Βιργινία_Διπλωματική Εργασία_Τελική.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.