Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης ΠροΚοιΣ με ή χωρίς απόσυρση σε άτομα με ΔΑΦ: Μία Μετα- αναλυτική έρευνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:3221496 4 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-22
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Κουταλά Χριστιάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αγγελική Γενά, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πέτρος Γαλάνης, PhD, ΕΔΙΠ Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εριφύλλη Τσιρέμπολου, PhD, Ψυχολόγος, Διδάσκουσα στο ΠΜΣ
«Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης ΠροΚοιΣ με ή χωρίς απόσυρση σε άτομα με ΔΑΦ: Μία Μετα- αναλυτική έρευνα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης ΠροΚοιΣ με ή χωρίς απόσυρση σε άτομα με ΔΑΦ: Μία Μετα- αναλυτική έρευνα
Περίληψη:
Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της Διαταραχής του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)αποτελεί η σοβαρή έλλειψη στον τομέα της κοινωνικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Οι παρεμβάσεις που περιέχουν την προκαθορισμένη κοινωνική συναλλαγή με την χρήση σεναρίου (script fading) ΠροΚοιΣ με ή χωρίς την απόσυρση του, βοηθούν καθοριστικά τον τομέα της γλωσσικής ανάπτυξης ενώ παράλληλα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας και των καίριων κοινωνικών δεξιοτήτων στα άτομα με ΔΑΦ. Σκοπός της συγκεκριμένης ανασκόπησης ήταν η ανάδειξη της επίδρασης ΠροΚοιΣ στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με ΔΑΦ.
Στην εν λόγω μετα-ανάλυση αναλύθηκαν, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, 12 ατομικοί πειραματικοί σχεδιασμοί σε έρευνες όπου αξιοποιήθηκε η διδακτική τεχνική ΠροΚοιΣ με ή χωρίς απόσυρση, δημοσιευμένοι ανάμεσα στα έτη 2013 μέχρι και 2020. Ειδικότερα, αρχικά αξιολογήθηκε η ποιότητα των πειραματικών τους σχεδιασμών με βάση τις οδηγίες από το What Works Clearinghouse (WWC, 2017) και έπειτα υπολογίστηκε ο βαθμός επίδρασης (effect size) των παρεμβάσεων με τη βοήθεια των μη παραμετρικών εργαλείων Percentage of Non-overlapping Data (PND) και τουTau-U.
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μετα-ανάλυσης έδειξαν ότι μέσα από την εφαρμογή της συγκεκριμένης παρέμβασης προκύπτουν θετικά αποτελέσματα για τα άτομα με ΔΑΦ, ιδιαίτερα στις ηλικίες 3 έως 21 ετών, με την πλειονότητα των ερευνών αυτών να διεξάγονται στο σχολικό περιβάλλον. Συμπερασματικά, η διδακτική αυτή τεχνική είναι εμπειρικά υποστηριζόμενη και επιστημονικά τεκμηριωμένη (Wong et al., 2013∙ WWC, 2017).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς, Προκαθορισμένη Κοινωνική Συναλλαγή με την χρήση σεναρίου(ΠροΚοιΣ) με ή χωρίς απόσυρση , Κοινωνικές Δεξιότητες, Ατομικοί Πειραματικοί Σχεδιασμοί, Μετά-ανάλυση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
77
Αριθμός σελίδων:
89
ΚΟΥΤΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (1).pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο