Παιδαγωγική ηγεσία: ο ρόλος του διευθυντή στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στο δημοτικό σχολείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:3221578 3 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-23
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Δεληορίδου Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπαμπάλης Θωμάς ,Καθηγητής ,ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παιδαγωγική ηγεσία: ο ρόλος του διευθυντή στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στο δημοτικό σχολείο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παιδαγωγική ηγεσία: ο ρόλος του διευθυντή στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στο δημοτικό σχολείο
Περίληψη:
Η παρούσα ερευνητική εργασία εστιάζει στον προσδιορισμό των αρχών, των ικανοτήτων και των προϋποθέσεων που θεωρούνται απαραίτητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία ως διευθυντής-παιδαγωγικός ηγέτης σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. Η παιδαγωγική ηγεσία περιλαμβάνει διοικητικές, διαχειριστικές και, κυρίως, παιδαγωγικές ικανότητες. Διευθυντές που ασκούν παιδαγωγική ηγεσία δίνουν έμφαση στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη διδασκαλία και τη μάθηση με πιο αποτελεσματικές μεθόδους. Σε αυτή τη μελέτη, συνολικά 127 διευθυντές δημοτικών σχολείων των νομών Αττικής, Ηρακλείου Κρήτης και Κυκλάδων συμμετείχαν με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή. Σκοπός ήταν να εκφράσουν τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη φιλοσοφία της παιδαγωγικής ηγεσίας και ό, τι περικλείεται σε αυτή (πρακτικές, έργο, ρόλος, προϋποθέσεις), τον βαθμό στον οποίο θεωρούν σημαντική την εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών σε τρεις βασικούς τομείς (μαθητές, εκπαιδευτικοί και σχολικό κλίμα), τον βαθμό σημαντικότητας που αποδίδουν σε εννέα παράγοντες ενίσχυσης της παιδαγωγικής ηγεσίας και τον βαθμό της ύπαρξης των παραγόντων αυτών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι διευθυντές δεν κατείχαν επαρκή γνώση σχετικά με το μοντέλο της παιδαγωγικής ηγεσίας. Συγκεκριμένα, σημείωσαν ως πιο σημαντικές παιδαγωγικές πρακτικές: τη συνεργασία, την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του προσωπικού, τη δημιουργία ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος κ.λπ. Όσον αφορά τους παράγοντες ενίσχυσης της παιδαγωγικής ηγεσίας, σύμφωνα με τις απόψεις των διευθυντών, η μονιμότητα και σταθερότητα του προσωπικού, η συγκρότηση δικτύων διευθυντών και η προετοιμασία και επιμόρφωσή τους αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής ηγεσίας. Τέλος, συμφώνησαν ομόφωνα πως οι συγκεκριμένοι -όπως και οι υπόλοιποι- παράγοντες που ενισχύουν την εφαρμογή της παιδαγωγικής ηγεσίας στον ελλαδικό χώρο υφίστανται ελάχιστα έως καθόλου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
διευθυντής, εκπαιδευτικός, ικανότητες, μαθητής, παιδαγωγική ηγεσία, σχολείο, σχολικό κλίμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
218
Αριθμός σελίδων:
172
Παιδαγωγική ηγεσία.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο