Διπλωματική Εργασία: «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης σε πρόσφυγες, μετανάστες και Ρομά μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: εμπειρική έρευνα»

Διπλωματική Εργασία uoadl:3228089 73 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-08-03
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Τσάλα Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Μιχάλης
Αναπληρωτής καθηγήτης: «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας της Γλώσσας στην Εκπαίδευση»
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Παιδαγωγικό τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εθνικόν και Καποιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διπλωματική Εργασία: «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης σε πρόσφυγες, μετανάστες και Ρομά μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: εμπειρική έρευνα»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διπλωματική Εργασία: «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης σε πρόσφυγες, μετανάστες και Ρομά μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: εμπειρική έρευνα»
Περίληψη:
Η εμπειρική έρευνα «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης σε πρόσφυγες, μετανάστες και Ρομά μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» πραγματοποιήθηκε με στόχο την διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη γλωσσική κατάκτηση σε μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποιοτική διερευνητική έρευνα μέσω συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν σε 12 μαθητές ηλικίας 13-17 ετών. Από την έρευνα προέκυψε πως οι μαθητές επηρεάζονται από ατομικά χαρακτηριστικά και προσωπικούς στόχους και κίνητρα σε σχέση με την κατάκτηση της γλώσσας, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία αποτελούν μία δυσάρεστη πραγματικότητα που τους επηρεάζει αρνητικά, η έκθεση στην ελληνική στο οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί έναν θετικό παράγοντα στην κατάκτηση της γλώσσας, οι μαθητές αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στον γραπτό λόγο, την ορθογραφία και τη γραμματική και, τέλος, οι μαθητές συχνά αντιμετωπίζουν καταστασιακά εμπόδια.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
γλώσσα, κατάκτηση της πρώτης και της δεύτερης γλώσσας, μεταναστευτική διγλωσσία, ρατσισμός και ξενοφοβία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
32
Αριθμός σελίδων:
97
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Τσάλα Αγγελική_ΘΕΠΑΕΕ_2021-2022_Διπλωματική Εργασία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.