Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε συνθήκες πανδημίας (COVID-2019) : Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3228108 76 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-08-03
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Πολυμέρη Ευγενία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρτινάκη Σοφία, Κλινική Κοινωνική Λειτουργός, Ά Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ-Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Κοντοάγγελος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ά Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ- Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Στεφανάτου Πενταγιώτισσα, Ψυχολόγος , Ά Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ-Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε συνθήκες πανδημίας (COVID-2019) : Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε συνθήκες πανδημίας (COVID-2019) : Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη διερευνά την πιθανότητα η διδασκαλία μέσω πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις συνθήκες που αυτή διενεργήθηκε στην Ελλάδα κατά την σχολική χρονιά 2020-2021, αύξησε τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς που την εφάρμοσαν σε γενικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τέθηκε επίσης σαν βασικός στόχος ο εντοπισμός των στοιχείων εκείνων που δημιουργούν επιπλέον στρες και εντείνουν την επαγγελματική εξουθένωση.
Ως προς την μέθοδο ακολουθήθηκε απλή τυχαία δειγματοληψία και τα δεδομένα συλλέχτηκαν με την χρήση του Google Forms. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο το οποίο εκτός του πρώτου μέρους που αφορά στα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας περιλαμβάνουν επίσης την κλίμακα για το στρες (Dass Depression anxiety stress Scale), την κλίμακα για την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών καθώς και την κλίμακα διδακτικής αυτοαποτελεσματικότητας (Teachers Sense of Efficacy Scale-TSES).
Το τελικό δείγμα αποτέλεσαν 169 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάστηκαν σε σχολικό πλαίσιο κατά την σχολική χρονιά 2021-2022 τόσο σε συνθήκες δια ζώσης διδασκαλίας όσο και σε συνθήκες εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στις επιμέρους κλίμακες κατάθλιψης, άγχους και στρες καθώς και σε εκείνες της επαγγελματικής εξουθένωσης, μεγαλύτερες βαθμολογίες κατέγραψαν οι γυναίκες, με μόνιμη σχέση εργασίας ειδικότητας ΠΕ70 και ΠΕ02 με 6-15 ή και περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας.
Συμπερασματικά, η κυρίαρχη τάση αναφορικά με την διδακτική αποτελεσματικότητα τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της δια ζώσης διδασκαλίας, ανεξάρτητα από το φύλο ή την ηλικία των διδασκόντων, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς που είχαν εμπειρία σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αναφορικά με την διαχείριση της τάξης αλλά και την εμπλοκή των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται έτοιμοι και επαρκείς να εφαρμόσουν την τηλεκπαίδευση στο διδακτικό τους έργο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Επαγγελματικό άγχος, Επαγγελματική εξουθένωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
55
Αριθμός σελίδων:
131
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Polymeri_Eugenia_MSc.pdf.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.