Υπερηχογραφική ανάλυση των δεματίων του Μέσου νεύρου στη περιοχή του καρπού σε φυσιολογικές συνθήκες και στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3228389 71 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νευροφυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-08-04
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Μαΐλη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καρανδρέας Νικόλαος Ομότιμος Καθηγητής Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Ζαμπέλης Θωμάς, Αναπληρωτής καθηγητής Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κοκότης Παναγιώτης, Αναπληρωτής καθηγητής Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπερηχογραφική ανάλυση των δεματίων του Μέσου νεύρου στη περιοχή του καρπού σε φυσιολογικές συνθήκες και στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υπερηχογραφική ανάλυση των δεματίων του Μέσου νεύρου στη περιοχή του καρπού σε φυσιολογικές συνθήκες και στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.
Περίληψη:
Τα σύνδρομα παγίδευσης των περιφερικών νεύρων στα άνω και κάτω άκρα παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα. Κυρίως στα άνω άκρα, το συχνότερο επιδημιολογικά παγιδευτικό σύνδρομο είναι το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα (ΣΚΣ). Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει, εάν η υπερηχογραφική ανάλυση των δεματίων του μέσου νεύρου (ΜΝ) στη περιοχή του καρπού, μπορεί να εντοπίσει την παρουσία του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα, όπως έχει αρχικά διαγνωστεί με νευροφυσιολογικές μελέτες. Πραγματοποιήθηκε μία ποσοτική προοπτική έρευνα σε τυχαίο συνεχόμενο δείγμα 120 ατόμων, που είχαν προσέλθει προς εξέταση για πιθανό ΣΚΣ σε διάστημα ενός έτους. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε μία ομάδα ελέγχου (Ν=30) και σε τρεις πειραματικές ομάδες: ομάδα ήπιας σοβαρότητας (Α2, Ν=30), στην ομάδα μέτριας σοβαρότητας (Β, Ν=30) και στην ομάδας υψηλής σοβαρότητας (С1, Ν=30). Ο τύπος του υπερήχου που χρησιμοποιήθηκε είναι Sonosite EDJE με γραμμική κεφαλή 6-15 MHZ. Η σύγκριση των μέσων τιμών της επιφάνειας του μεγαλύτερου δεματίου του μέσου νεύρου ανάδειξε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς ανάμεσα σε όλες τις εξεταζόμενες ομάδες (independent t-test): p = 5.6*10-7 μεταξύ control-A2, p = 7.6*10-4 μεταξύ Α2-Β, p = 0.012 μεταξύ Β-C1. Συμπερασματικά φαίνεται ότι σε αναλογία με τις φλεγμονώδεις πολυνευροπάθειες, παρομοίως και στις συμπιεστικές μονονευρίτιδες παρατηρείται αύξηση του μεγέθους του μεγαλύτερου δεματίου που μπορεί να μετρηθεί, με την αύξηση να ακολουθεί τη βαρύτητα της συμπιεστικής μονονευρίτιδας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μέσο νεύρο, Καρπιαίος σωλήνας, Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, Υπερηχογραφική μελέτη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
49
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Maili Maria MSc.pdf
12 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.