Η Ευθανασία Υγιών Ζώων και οι Επιπτώσεις της στη Ζωή των Κτηνιάτρων. Νομικές, Βιοηθικές και Θρησκειολογικές Διαστάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:3228780 31 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηθική Φιλοσοφία, Δίκαιο και Ευζωία των Ζώων
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-08-04
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Κόκκα Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μιχαηλ Μαντζανάς, Καθηγητής, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία
Γεώργιος Αραμπατζής, Μέλος Δ.Ε.Π (Αναπληρωτής Καθηγητής), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Άθηνών (Τμήμα Φιλοσοφίας)
Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Μελος Δ.Ε.Π (Αναπληρωτής Καθηγητής), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φιλοσοφίας)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Ευθανασία Υγιών Ζώων και οι Επιπτώσεις της στη Ζωή των Κτηνιάτρων. Νομικές, Βιοηθικές και Θρησκειολογικές Διαστάσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Ευθανασία Υγιών Ζώων και οι Επιπτώσεις τηε στη ζωή των Κτηνιάτρων. Νομικές, Βιοηθικές και Θρησκειολογικές Διαστάσεις
Περίληψη:
Το πόνημα αυτό επιδιώκει να παρουσιάσει το ζήτημα της ευθανασίας των ζώων, από την σκοπιά μιας μαχόμενης κτηνιάτρου. Τα ειδικά συμπεράσματα , αναφορικά με τις ποικίλες διαστάσεις της θανάτωσης υγιών ζώων , καίτοι αναδεικνύονται, αφήνονται στο εύρος και το βάθος της σκέψης του αναγνώστη, ως άλλου θεατή Αρχαίου Δράματος. Με την βαθιά ριζωμένη ευχή για μία "κάθαρση", η οποία θα σηματοδοτήσει τη λήψη γενναίων αποφάσεων σε επίπεδο Πολιτείας και Νομοθέτη.
Η μέθοδος έρευνας που έχει ακολουθηθεί, ως η πλέον εξειδικευμένη, είναι αυτή της Συγκριτικής μεταξύ της Ιατρικής των ζώων και της Ιατρικής του ανθρώπου. Μελετώνται αρχικώς οι ιστορικές καταβολές της Κτηνιατρικής Επιστήμης και η τεκμηριωμένη αδελφική συγγένεια και συμπόρευσή της με την Ιατρική του ανθρώπου. Ακολούθως, αναπτύσσεται η διαφορετική οπτική υπό την οποία μετεξελίχθηκαν οι δυο Ιατρικοί κλάδοι. Στο τέλος, το ενδιαφέρον μας θα μονοπωλήσει η κορωνίδα της Ιατρικής σκέψης, ήτοι τα όρια της ζωής και πώς τοποθετείται ο ιατρός των ζώων - θεραπευτής απέναντι στην ιδιαιτερότητα της ευθανάτωσης υγιών οργανισμών. Προβάλλονται θεμελιώδεις Νομικές, Βιοηθικές και Θρησκειολογικές διαστάσεις του ζητήματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ευθανασία, υγιή ζώα, κτηνίατροι, νομικές διαστάσεις, βιοηθικές διαστάσεις, θρησκειολογικές διαστάσεις
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
75
Αριθμός σελίδων:
45
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-02-04.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΚΑ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Α.Μ.Φ. 320034 ΠΕΡΓΑΜΟΣ .pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-02-04.