Διασύνδεση Μαθηματικών και Φυσικής: Μελέτη περίπτωσης δύο εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3228802 73 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-08-04
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Βερβέρας Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τριανταφύλλου Χρυσαυγή, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διασύνδεση Μαθηματικών και Φυσικής: Μελέτη περίπτωσης δύο εκπαιδευτικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διασύνδεση Μαθηματικών και Φυσικής: Μελέτη περίπτωσης δύο εκπαιδευτικών
Περίληψη:
Η έρευνα στη διδακτική έχει επισημάνει την αξία της διασύνδεσης της Φυσικής και των Μαθηματικών στη διδασκαλία αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί όταν επιχειρείται κάτι τέτοιο. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στις Προκλήσεις που συναντούν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής και Μαθηματικών όταν επιχειρούν να διασυνδέσουν τα δύο αντικείμενα. Συγκεκριμένα, εντοπίζει τα χαρακτηριστικά τους στο ευρύτερο κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο και μελετά τις προσπάθειες υπέρβασης τους. Το θεωρητικό πλαίσιο που υιοθετούμε είναι η Θεωρία Δραστηριότητας 3ης γενιάς και ο φακός των Αντιθέσεων-Διαλεκτικών Αντιθέσεων ώστε να χαρτογραφήσουμε τις διαταραχές αυτές μέσα στα Συστήματα Δραστηριότητας τους. Η έρευνα είναι Μελέτη περίπτωσης δύο εκπαιδευτικών, Μαθηματικού και Φυσικού, και πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση περιελάβανε ημιδομημένες συνεντεύξεις με τις δύο εκπαιδευτικούς ξεχωριστά ώστε να γίνουν κατανοητές οι γενικότερες απόψεις τους για τη διασύνδεση των δύο αντικειμένων. Η δεύτερη φάση στόχευε στο σχολιασμό δύο έργων που συνέδεαν τη Φυσική και τα Μαθηματικά και η τρίτη στον αναστοχασμό πάνω σε αυτά τα έργα. Μετά από μία Ανάλυση Περιεχομένου και στηριζόμενοι στις αρχές της Θεμελιωμένης Θεωρίας τα αποτελέσματα αναδεικνύουν α) Προκλήσεις που σχετίζονται με τη γνωστική επάρκεια των εκπαιδευτικών, την έλλειψη κατάλληλου διδακτικού υλικού, την αρνητική στάση μελών των δύο εκπαιδευτικών κοινοτήτων, β) σημαντικές Αντιθέσεις ανάμεσα στα δύο γνωστικά αντικείμενα καθώς και γ) Διαλεκτικές Αντιθέσεις που εδράζονται σε επιστημολογικής φύσης θέματα και που η υπέρβασή τους δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης για τους εκπαιδευτικούς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
διασύνδεση Φυσικής-Μαθηματικών, integrated STEM (iSTEM), αντιθέσεις, διαλεκτικές αντιθέσεις, θεωρία δραστηριότητας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
68
Αριθμός σελίδων:
70
ΒΕΡΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Δ201908.pdf (931 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο