Η κλινική και ερευνητική αξία της φαρμακογονιδιωματικής μελέτης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3229385 2 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-22
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Πανούση Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Ν. Συρίγος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ηλίας Κοττέας, Αναπληρωτής καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ανδριανή Χαρπίδου, Ακαδημαϊκή υπότροφος, Ιατρική Σχολή, EKΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η κλινική και ερευνητική αξία της φαρμακογονιδιωματικής μελέτης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η κλινική και ερευνητική αξία της φαρμακογονιδιωματικής μελέτης
Περίληψη:
Έχει παρατηρηθεί από τα αρχαία χρόνια ό,τι ο κάθε άνθρωπος ανταποκρίνεται διαφορετικά σε φάρμακα, τρόφιμα και γενικώς στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος του. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε γενετικούς παράγοντες. Ο όρος Φαρμακογονιδιωματική αναφέρεται στη μελέτη των παραλλαγών του γονιδιώματος που σχετίζονται με την διαφορική απόκριση
ενός οργανισμού σε ένα συγκεκριμένο φάρμακο, με απώτερο σκοπό την εξατομίκευση και
βελτιστοποίηση της θεραπείας. Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ανασκόπηση της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με την φαρμακογονιδιωματική μελέτη, με σκοπό να
αναδείξει την κλινική κι ερευνητική της αξία. Η βιβλιογραφική αναζήτηση πραγματοποιήθηκε
κυρίως μέσω του PubMed και τα αποτελέσματα που προέκυψαν αξιολογήθηκαν
προσεκτικά. Από τα αποτελέσματα που αξιολογήθηκαν προέκυψε ότι η κλινική αξία της
φαρμακογονιδιωματικής μελέτης έγκειται κυρίως στο ότι βοηθά τους επαγγελματίες υγείας
να λάβουν σωστές θεραπευτικές αποφάσεις και οδηγεί σε πιο στοχευμένες,
αποτελεσματικές, ασφαλείς και οικονομικά αποδοτικές θεραπείες βελτιώνοντας σημαντικά
την ποιότητα ζωής και την υγεία των ασθενών και ενισχύοντας τα συστήματα υγείας. Η
φαρμακογονιδιωματική έχει αρχίσει πλέον να ενσωματώνεται στην κλινική πράξη με την
βοήθεια κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδουν οργανισμοί όπως ο CPIC και DPWG, και
φαίνεται πως έχει μεγάλο αντίκτυπο και πολλές προοπτικές για το μέλλον σε τομείς όπως η
ογκολογία, η ψυχιατρική, η νευρολογία, η καρδιολογία και άλλους, ενώ μπορεί να είναι πολύ
ωφέλιμη ακόμα και στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Ταυτόχρονα, η φαρμακογονιδιωματική
μελέτη ενισχύει σημαντικά την φαρμακευτική έρευνα συμβάλοντας στην καλύτερη
κατανόηση του μηχανισμού δράσης των φαρμάκων, της παθογένεσης των ασθενειών, των
αλληλεπιδράσεων φαρμάκων - ασθενειών και του γενετικού υπόβαθρου πίσω από τα
παραπάνω. Πέρα από την κλινική της αξία, η φαρμακογονιδιωματική βοηθάει και στην
έρευνα και ανακάλυψη νέων φαρμάκων, συμβάλλει στην επαναστόχευση γνωστών
φαρμάκων καθώς και στον βέλτιστο σχεδιασμό αποτελεσματικών κλινικών μελετών μέσω
της ορθολογικής επιλογής των κατάλληλων συμμετεχόντων. Παρ’ όλα αυτά, είμαστε ακόμα
μόνο στην αρχή και οι εξελίξεις στον τομέα της φαρμακογονιδιωματικής στο μέλλον
αναμένεται να είναι ραγδαίες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
φαρμακογενετική, φαρμακογονιδιωματική, κλινική, έρευνα, ανάπτυξη φαρμάκων, ιατρική ακριβείας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
37
Αριθμός σελίδων:
86
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Panousi Panagiota Msc.pdf
986 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.