Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές και συννοσηρότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:3232427 1 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αλλεργιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-23
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Άσπρου Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Ρηγόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Ευστάθιος Ράλλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Δημήτριος Σγούρος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές και συννοσηρότητες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές και συννοσηρότητες
Περίληψη:
Τα αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα, στα οποία ανήκει το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, χαρακτηρίζονται από το σχηματισμό πομφόλυγας στην επιδερμίδα και παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση της επίπτωσής τους τα τελευταία χρόνια. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς και η μελέτη της σχέσης του με άλλες ασθένειες, αλλά και με τη λήψη συγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών που συμβάλλουν στην εκδήλωση αυτού. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη.
Στο 1ο μέρος της εργασίας που είναι το γενικό, γίνεται ανάλυση της ανατομίας δέρματος, ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση των νοσημάτων που αναλύονται στη συνέχεια και κατηγοριοποίηση των αυτοάνοσων πομφολυγωδών δερματοπαθειών ανάλογα με το επίπεδο σχηματισμού της πομφόλυγας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται και αναλύεται εκτενέστερα το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα επιδημιολογικά δεδομένα, η αιτιοπαθογένεια και η κλινική εικόνα. Η διάγνωση του πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς βασίζεται στη συνεκτίμηση των ευρημάτων από την κλινική εικόνα, την ιστολογική εξέταση, τον άμεσο και έμμεσο ανοσοφθορισμό και τον ορολογικό έλεγχο.
Κατόπιν, παρουσιάζονται και αναλύονται οι προδιαθεσικοί παράγοντες, οι διάφορες νοσηρότητες και οι φαρμακευτικές ουσίες που έχουν συσχετισθεί με την εκδήλωση του πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς και επίσης αναλύονται οι πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί με τους οποίους ενδεχομένως οι διάφορες ασθένειες και οι διάφορες φαρμακευτικές ουσίες επιδρούν και τελικά οδηγούν στο σχηματισμό της υποεπιδερμιδικής πομφόλυγας και την κλινική εικόνα του πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς.
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας και πιο ειδικό, περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας και η στατιστική ανάλυση. Στη μελέτη συμμετείχαν όλοι οι ασθενείς με πομφολυγώδες πεμφιγοειδές που εισήχθησαν στην Κλινική ή παρακολουθούνταν στα Εξωτερικά Ιατρεία της Δερματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» από τον Ιανουάριο 2018 έως το Δεκέμβριο 2021. Για κάθε ασθενή καταγράφηκαν τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένου της ηλικίας, του φύλου, η συμμετοχή ή όχι βλεννογόνων, οι συννοσηρότητες και η συστηματική φαρμακευτική αγωγή με αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης (DPP4i) για διαβήτη τύπου 1 ή 2 πριν την έναρξη της νόσου, καθώς η λήψη αυτών έχει συσχετισθεί με την εκδήλωση πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς και απασχολεί συχνά τους ερευνητές διεθνώς προκειμένου να αποσαφηνιστεί η σχέση τους με αυτό. Ακολουθούν τα συμπεράσματα και η συζήτηση με βάση την διεθνή βιβλιογραφία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πομφολυγώδες, Πεμφιγοειδές, Συννοσηρότητες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
167
Αριθμός σελίδων:
77
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-03-23.

Asprou_Dimitra_MSc.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-03-23.