Οξεία επίδραση κύλισης με αφρώδη κύλινδρο μάλαξης με και χωρίς δόνηση στο εύρος κίνησης της ποδοκνημικής, στην ισορροπία και στη μυική δύναμη και ισχύ κάτω άκρων νεαρών αθλητριών ρυθμικής γυμναστικής

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3232545 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-28
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
ΚΟΡΔΑ ΛΗΔΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικολαϊδου Μαρία-Ελισσάβετ
Μέλος ΕΕΠ, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οξεία επίδραση κύλισης με αφρώδη κύλινδρο μάλαξης με και χωρίς δόνηση στο εύρος κίνησης της ποδοκνημικής, στην ισορροπία και στη μυική δύναμη και ισχύ κάτω άκρων νεαρών αθλητριών ρυθμικής γυμναστικής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οξεία επίδραση κύλισης με αφρώδη κύλινδρο μάλαξης με και χωρίς δόνηση στο εύρος κίνησης της ποδοκνημικής, στην ισορροπία και στη μυική δύναμη και ισχύ κάτω άκρων νεαρών αθλητριών ρυθμικής γυμναστικής
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της οξείας επίδρασης κύλισης με αφρώδη
κύλινδρο μάλαξης με και χωρίς δόνηση στο εύρος κίνησης της ποδοκνημικής (ΠΔΚ),
στην ισορροπία και στην μυϊκή δύναμη και ισχύς των κάτω άκρων νεαρών αθλητριών
ρυθμικής γυμναστικής. Επτά ενεργές αθλήτριες ρυθμικής γυμναστικής, 22.8 ± 2.2
ετών, συµµετείχαν µε τυχαιοποιηµένη σειρά σε τρεις παρεµβάσεις που αφορούσαν:
Α) παρέμβαση ΜΠΤ απελευθέρωσης με αφρώδη κύλινδρο μάλαξης χωρίς δόνηση, Β)
παρέμβαση ΜΠΤ απελευθέρωσης με αφρώδη κύλινδρο μάλαξης με δόνηση
συχνότητας 25Hz, και Γ) καμία παρέμβαση (συνθήκη ελέγχου). Και για τις δύο
συνθήκες παρέμβασης, εφαρμόστηκε έτερο-μάλαξη µε χρήση αφρώδη κυλίνδρου
αμφίπλευρα στους καμπτήρες και εκτείνοντες του γόνατος και στους πελματιαίους
καμπτήρες της ΠΔΚ (3 σετ των 30δευτ σε ρυθµό 40χτ/δευτ και µε εφαρµογή της
πίεσης μάλαξης παράλληλα µε τη φορά των µυϊκών ινών, με διάλειμμα 15δευτ μεταξύ
των σειρών και 15δευτ μεταξύ των μυϊκών ομάδων). Πριν (ΑΡΧ) και µετά (ΤΕΛ) από
κάθε παρέµβαση αξιολογήθηκε: α) το εύρος κίνησης της ΠΔΚ άρθρωσης μέσω της
δοκιμασίας της βαρυμεταφέρουσας πρόσθιας προβολής του στηρικτικού άκρου
(WBLT) αμφότερα και για τα δύο άκρα, β) η ικανότητα στατικής ισορροπίας, µέσω
καταγραφής των δεδοµένων του Κέντρου Πίεσης (ΚΠ) µε χρήση προσαρμοσμένης
μονοαξονικής πλατφόρμας (Wii Nintendo®, Fs=1000 HZ), σε δοκιµασίες µονοποδικής
και διποδικής στήριξης με ανοικτά και κλειστά μάτια και γ) η μυϊκή δύναμη και ισχύς
των κάτω άκρων μέσω της ίδιας πλατφόρμας σε δοκιμασίες κατακόρυφων αλμάτων
τύπου CMJ και SJ (3 προσπάθειες ανά άλμα). Η στατική ισορροπία αξιολογήθηκε µε
τις παραµέτρους του µήκους και της περιοχής μετατόπισης του ΚΠ και της
ταλάντευσης του ΚΠ στην πρόσθιο-οπίσθια και στην έσω-έξω πλάγια διεύθυνση. Η
κατακόρυφη αλτική ικανότητα προσδιορίστηκε από επιλεγμένες μηχανικές
παραμέτρους της φάσης ώθησης του άλματος. Χρησιµοποιήθηκε ANOVA
επαναλαµβανόµενων µετρήσεων με κατά ζεύγη μετά-συγκρίσεις Bonferonni για
πιθανές διαφορές µεταξύ παρεµβάσεων και µετρήσεων (ΑΡΧ εν. ΤΕΛ) στο εύρος
κίνησης της ΠΔΚ, στην στατική διποδική και μονοποδική ισορροπία και στην αλτική
ικανότητα (α=0.05). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το εύρος κίνησης της ΠΔΚ
αυξήθηκε σηµαντικά (p<0.05) ανεξαρτήτως παρέµβασης σε αμφότερα τα κάτω άκρα
(3,7% αύξηση για το αριστερό και 2,8% για το δεξί άκρο). Η στατική μονοποδική και
διποδική ισορροπία δεν παρουσίασε καμία σημαντική διαφορά σε καμία από τις
εξεταζόμενες παραμέτρους του ΚΠ ανεξαρτήτως της παρέμβασης της τεχνικής
μάλαξης. Παρομοίως, η μυϊκή δύναμη και ισχύς δεν παρουσίασε καμία σημαντική
διαφορά λόγω παρέμβασης σε κανένα από τα δύο είδη κατακόρυφων αλμάτων. Δεν
βρέθηκε καμία σημαντική αλληλεπίδραση παρέμβασης και μέτρησης σε καμία
παράμετρο. Συμπεραίνεται ότι η τεχνική ΜΠΤ απελευθέρωσης είτε με δόνηση είτε
χωρίς δόνηση είχε οξεία θετική επίδραση στο εύρος κίνησης της ΠΔΚ νεαρών
αθλητριών ρυθμικής γυμναστικής ενώ η ικανότητα ισορροπίας και η κατακόρυφη
αλτικότητά τους παρέμειναν αμετάβλητες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
µυοπεριτονία (ΜΠΤ), ΜΠΤ απελευθέρωση, κύλινδρος μάλαξης, εύρος κίνησης, ποδοκνημική, ισορροπία, αλτικότητα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
62
Αριθμός σελίδων:
62
KORDA LHDA-OURANIA_SEPT 2022_ptyxiaki_compressed.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο