Η ανάγκη για νοσηλευτική εξειδίκευση στο φαινόμενο της σεξουαλικής βίας: Γνώσεις, αντιλήψεις και πρακτικές του νοσηλευτικού προσωπικού στην αναγνώριση και διαχείριση σχετικών περιστατικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3232636 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-28
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Βουβάκη Άρτεμις-Αγάπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καραβόκυρος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κοντός Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεωργόπουλος Σωτήριος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ανάγκη για νοσηλευτική εξειδίκευση στο φαινόμενο της σεξουαλικής βίας: Γνώσεις, αντιλήψεις και πρακτικές του νοσηλευτικού προσωπικού στην αναγνώριση και διαχείριση σχετικών περιστατικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ανάγκη για νοσηλευτική εξειδίκευση στο φαινόμενο της σεξουαλικής βίας: Γνώσεις, αντιλήψεις και πρακτικές του νοσηλευτικού προσωπικού στην αναγνώριση και διαχείριση σχετικών περιστατικών
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η σεξουαλική βία αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας με πολλαπλές συνέπειες για τους/τις επιζώντες/ήσασες Τα τελευταία χρόνια η αντιμετώπισή της φαίνεται να εισάγεται όλο και περισσότερο στη διεθνή υγειονομική ατζέντα κυρίως αναφορικά με τη δημιουργία πρωτοκόλλων και την ενδυνάμωση της απόκρισης των επαγγελματιών υγείας. Εδώ και αρκετές δεκαετίες πολλές χώρες στοχεύουν στην εξειδίκευση νοσηλευτών για τη διαχείριση αυτών των περιστατικών, αναγνωρίζοντας τη σεξουαλική βία ως ένα φαινόμενο που χρήζει εξειδικευμένης φροντίδας, προσεκτικών χειρισμών και διεπιστημονικής προσέγγισης.
ΣΚΟΠΟΣ: Η εργασία επιχειρεί να εκτιμήσει εάν το νοσηλευτικό προσωπικό στην Ελλάδα έχει εφοδιαστεί με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, για να διαχειριστεί περιστατικά σεξουαλικής βίας. Με βάση τα παραπάνω, η εργασία επιδιώκει να διερευνήσει κατά πόσο είναι υπαρκτή η ανάγκη εξειδίκευσης των νοσηλευτών πάνω στη διαχείριση της σεξουαλικής βίας.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη τον Ιανουάριο 2022. Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Το δείγμα το οποίο χαρακτηρίζεται ως δείγμα ευκολίας αποτέλεσαν νοσηλευτές ανεξαρτήτως χώρου εργασίας. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 109 επαγγελματίες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την έρευνα προκύπτει ότι το 79.7% των συμμετεχόντων δεν έχει έρθει σε επαφή με κάποιο περιστατικό ενώ επί υποψίας περιστατικού, μόνο το 53,2% προσπάθησε να διερευνήσει περαιτέρω το περιστατικό. Το 85,4% δήλωσε ότι δε γνωρίζει για την ύπαρξη σχετικού πρωτοκόλλου και το 73,4% δεν έχει λάβει συναφή εκπαίδευση. Προκαταλήψεις αναφορικά με τους επιζώντες είναι υπαρκτές αλλά όχι κυρίαρχες. Τέλος, το 90.8% αντιλαμβάνεται τη σεξουαλική βία ως ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας και εκφράζει την ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην Ελλάδα παρατηρείται ανεπαρκής εμπλοκή των νοσηλευτών στο φαινόμενο, η οποία μοιάζει να αποτελεί φυσική συνέπεια των αποσπασματικών γνωσιακών πόρων αλλά και της έλλειψης ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού παρέμβασης. Οι συγκεκριμένες ελλείψεις που δυσχεραίνουν την αναγνώριση και ικανοποιητική διαχείριση των περιστατικών συνιστούν στοιχεία που καθιστούν υπαρκτή την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σύγχρονου πλαισίου εξειδίκευσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σεξουαλική βία, Νοσηλευτική φροντίδα, Νοσηλευτική εξειδίκευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
54
Diplwmatiki.Vouvaki.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο