Ισοκινητική αξιολόγηση μυϊκών ανισορροπιών και σχέση δύναμης κορμού, άνω και κάτω άκρων σε νεαρές αθλήτριες πετοσφαίρισης (βόλεϊ) υψηλού επιπέδου

Διπλωματική Εργασία uoadl:3232884 15 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Άθληση και Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-10-04
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Σταθόπουλος Αλέξανδρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κουλουβάρης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Τσολάκης Χαρίλαος, Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Σαββίδου Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ισοκινητική αξιολόγηση μυϊκών ανισορροπιών και σχέση δύναμης κορμού, άνω και κάτω άκρων σε νεαρές αθλήτριες πετοσφαίρισης (βόλεϊ) υψηλού επιπέδου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ισοκινητική αξιολόγηση μυϊκών ανισορροπιών και σχέση δύναμης κορμού, άνω και κάτω άκρων σε νεαρές αθλήτριες πετοσφαίρισης (βόλεϊ) υψηλού επιπέδου
Περίληψη:
Εισαγωγή
Στη σύγχρονη βιβλιογραφία γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης τυχόν ανισορροπίων ή ασυμμετριών των άνω ή κάτω άκρων σε αθλητές υψηλού επιπέδου, ενώ προσφάτως έχει ξεκινήσει να αναδεικνύεται και η σημασία της δύναμης του κορμού. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν η ισοκινητική αξιολόγηση των μυϊκών ανισορροπιών και ασυμμετριών των άνω και κάτω άκρων και των μυϊκών ανισορροπιών του κορμού και η μελέτη της σχέσης της δύναμης του κορμού με τα άνω και κάτω άκρα σε νεαρές αθλήτριες πετοσφαίρισης (βόλεϊ) υψηλού επιπέδου.

Υλικό και μέθοδοι
Πρόκειται για μια σύγχρονη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε νέες αθλήτριες βόλεϊ υψηλού επιπέδου. Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από 15 αθλήτριες, ηλικίας 14-16 ετών. Οι εξεταζόμενες αξιολογήθηκαν με τη βοήθεια του ισοκινητικού δυναμόμετρου BIODEX 4 στη μέγιστη ροπή που παρήγαγαν οι έσω και έξω στροφείς του ώμου, οι καμπτήρες και εκτείνοντες του γόνατος και οι κοιλιακοί και ραχιαίοι μύες του κορμού και καταγράφηκε η απόδοσή τους.

Αποτελέσματα
Από τη στατιστική ανάλυση διαπιστώθηκε φυσιολογικός λόγος καμπτήρων/εκτεινόντων του κορμού. Ο λόγος έξω στροφέων/έσω στροφέων (ER/IR) και στους δύο ώμους παρουσίασε μη φυσιολογική ανισορροπία και οι έσω και έξω στροφείς και των δύο ώμων μυϊκή αδυναμία με μεγαλύτερο όμως έλλειμμα στη δύναμη των έσω στροφέων μυών. Διαπιστώθηκε επίσης μη φυσιολογική ανισορροπία στο λόγο καμπτήρων/εκτεινόντων (H/Q) και στα δύο γόνατα, εύρημα που αποδόθηκε σε έλλειμμα στη δύναμη κάμψης. Οι πλευρικές ασυμμετρίες των έσω και έξω στροφέων των ώμων και των καμπτήρων και εκτεινόντων μυών των γονάτων παρουσίασαν φυσιολογικές τιμές. Τέλος, από τη στατιστική ανάλυση δεν επιβεβαιώθηκε σχέση μεταξύ των ανισορροπιών του κορμού και των ανισορροπιών ή ασυμμετριών των άνω και κάτω άκρων.
Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, η μελέτη έδειξε πως δεν επιβεβαιώνεται σχέση μεταξύ των ανισορροπιών του κορμού και των ανισορροπιών ή ασυμμετριών των άνω και κάτω άκρων, εφόσον ο φυσιολογικός λόγος καμπτήρων/εκτεινόντων του κορμού δε φαίνεται να επηρεάζει τις ανισορροπίες ή ασυμμετρίες των άκρων. Παρουσιάστηκαν όμως μη φυσιολογικές ανισορροπίες στα άνω και κάτω άκρα καθώς και ελλειπής εκγύμναση των έσω και έξω στροφέων μυών των ώμων, που καθιστούν τους αθλητές επιρρεπείς σε τραυματισμούς. Για την τεκμηρίωση της σχέσης μεταξύ των ανισορροπιών του κορμού και των ανισορροπιών ή ασυμμετριών των άνω και κάτω άκρων χρειάζονται πιο πολλές μελέτες στο μέλλον.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Aνισορροπίες, Πλευρικές ασυμμετρίες, Κορμός, Ώμος, Γόνατο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
220
Αριθμός σελίδων:
100
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Stathopoulos_Alexandros_MSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.