Ακρωτηριασμός κάτω άκρου, πρόσθετο μέλος, μετρήσεις και ασυμμετρίες που προκύπτουν από τον ακρωτηριασμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:3233001 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Άθληση και Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-10-04
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Ντελλής Σπυρίδων
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κουλουβάρης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή , ΕΚΠΑ
Τσολάκης Χαρίλαος, Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Παπαγιάννης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ακρωτηριασμός κάτω άκρου, πρόσθετο μέλος, μετρήσεις και ασυμμετρίες που προκύπτουν από τον ακρωτηριασμό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ακρωτηριασμός κάτω άκρου, πρόσθετο μέλος, μετρήσεις και ασυμμετρίες που προκύπτουν από τον ακρωτηριασμό
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να ερευνήσει τυχόν ασυμμετρίες που έχουν
προκύψει σε ακρωτηριασμένα άτομα τα οποία μετά από τον ακρωτηριασμό τους
ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό έχοντας πρόσθετο μέλος , διερευνώντας την κάμψη
και την έκταση της άρθρωσης του ισχίου τόσο στο υγιές όσο και στο ακρωτηριασμένο
άκρο όπως επίσης και την σχέση αυτών με την κάμψη αλλά και την έκταση του κορμού
στο ισοκινητικό δυναμόμετρο. Έξι άνδρες αθλητές αξιολογήθηκαν σε ισοκινητικό
δυναμόμετρο σε 2 διαφορετικές γωνιακές ταχύτητες (60ο
/s και 180ο
/s). Τα
αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το ακρωτηριασμένο άκρο υπολείπεται
συγκριτικά με το υγιές σε δύναμη τόσο στην κάμψη όσο και στην έκταση. Πιο
συγκεκριμένα φάνηκε να υπάρχει μικρή ασυμμετρία τόσο στην δύναμη όσο και στην
ροπή ανάμεσα στα δυο άκρα της τάξεως περίπου του 13%. Η μεγαλύτερη διαφορά που
παρατηρήθηκε ανάμεσα στα δύο άκρα ήταν στην μέση ισχύ της κάμψης κατά 13% σε
γωνιακή ταχύτατα 180ο
/s και με p=0,03 με το ακρωτηριασμένο άκρο να υπολείπεται
έναντι του υγιούς. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στην αναλογία
καμπτηρών - εκτεινόντων του ισχίου στο υγιές και στο ακρωτηριασμένο άκρο. Στα
αποτελέσματα της έρευνας βρέθηκε επίσης ότι το ratio (αναλογία) των μυϊκών ομάδων
των καμπτήρων και των εκτεινόντων του κορμού έπειτα από ισοκινητική αξιολόγηση
να συσχετίζεται κατά κύριο λόγο τόσο με την μέση ισχύ της κάμψης στο υπολειπόμενο
άκρο σε γωνιακή ταχύτατα 60ο
/s με r=0,886 και p=0,019 όσο και με την ροπή στην
κάμψη επίσης στο υπολειπόμενο άκρο με r=0,886 και p=0,019. Ακόμα συσχέτιση σε
μικρότερο βαθμό βρέθηκε τόσο στην μέση ισχύ της κάμψης στο υγιές άκρο σε γωνιακή
ταχύτητα 60ο
/s και 180ο
/s με p=0,037 όπως όμως και στην έκταση. Το ratio καμπτηρών
εκτεινόντων μυών του κορμού βρέθηκε να ισούται με 0.51 που μας υποδεικνύει μικρές
τιμές των καμπτηρών μυών του κορμού. Κάνοντάς μας κατανοητό ότι ένας αδύναμος
μυϊκά κορμός σε αυτά τα άτομα πιστεύται ότι διακόπτει την μεταφορά ενέργειας στο
υπόλοιπο σώμα και συγκεκριμένα στα κάτω άκρα με συνέπεια να επιφέρει μειωμένη
αθλητική επίδοση. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να μειωθούν τα ελλείματα μεταξύ των
δυο άκρων και να προληφθεί η μυϊκή ατροφία όσο τον δυνατόν πιο σύντομα
ξεκινώντας άμεσα ένα πρόγραμμα αποκατάστασης.
Συμπερασματικά η σταθερότητα του κορμού, η ισορροπία, και η δύναμη δεν πρέπει να
αγνοούνται από τον σχεδιασμό ενός προγράμματος προπόνησης σε
ακρωτηριασμένους αθλητές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ακρωτηριασμός κάτω άκρου, Πρόσθετο μέλος, Ασυμμετρίες, Αθλητές, Ισοκινητικό δυναμόμετρο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
100
Αριθμός σελίδων:
90
Ntellis_Spyridon_MSc.pdf.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο