Ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την παρακολούθηση και ενημέρωση ασθενών σε καραντίνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:3233396 37 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-10-04
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Χυσαί Γιουτζίν
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολής, ΕΚΠΑ
Εμμανουήλ Ζούλιας, ΕΔΙΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολής, ΕΚΠΑ
Γάλλος Παρίσης, Εξωτερικός Συνεργάτης, Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την παρακολούθηση και ενημέρωση ασθενών σε καραντίνα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την παρακολούθηση και ενημέρωση ασθενών σε καραντίνα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η πανδημία COVID-19, εκτός από την υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα που τη χαρακτηρίζει, ανέδειξε τις αδυναμίες των υγειονομικών συστημάτων και έφερε στο προσκήνιο τη χρησιμότητα της τηλεϊατρικής για τη διαχείριση των ασθενών εν μέσω αυστηρών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.
Σκοπός: Η ανάδειξη της χρησιμότητας και των πλεονεκτημάτων ανάπτυξης ενός δικτυακού τόπου για την παρακολούθηση και ενημέρωση ασθενών σε κατ’ οίκον απομόνωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και η διερεύνηση των εμποδίων που σχετίζονται με την εφαρμογή του καθώς και των στάσεων και αντιλήψεων των επαγγελματιών υγείας.
Υλικό και Μέθοδος: Στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση συμπεριελήφθησαν 18 μελέτες οι οποίες ανευρέθηκαν μέσω έγκυρων βάσεων δεδομένων βάσει της μεθοδολογίας PRISMA.
Αποτελέσματα: Η ανάπτυξη δικτυακών τόπων και η χρήση της τηλεϊατρικής για τη διαχείριση ασθενών σε κατ’ οίκον απομόνωση είναι εφικτές μέσω της χρήσης του ΙοΤ και των ψηφιακών ιατρικών και μη συσκευών. Η χρήση πλατφορμών και υπηρεσιών σύννεφων συνέβαλαν στην αποτελεσματική και έγκαιρη διαλογή των ασθενών, στη μείωση της μετάδοσης του ιού και στην προστασία των επαγγελματιών υγείας. Η αναγνώριση σημείων και συμπτωμάτων επιδείνωσης μέσω πρωτοκόλλων και συναγερμών, εικονικών συνεδριών και χρήση τηλεφώνων ήταν άμεση και αποτελεσματική. Η χρήση βάσεων δεδομένων για την καταχώρηση των σημείων και συμπτωμάτων των ασθενών μέσω της αυτοαξιολόγησής τους διευκόλυνε την επιτυχημένη διαχείριση τους. Βρέθηκε υψηλή ικανοποίηση των ασθενών. Οι γνώσεις των επαγγελματιών υγείας για την τηλεϊατρικη δεν ήταν ικανοποιητικές. Τη θεώρησαν χρήσιμη στη διαχείριση ασθενών επί πανδημιών ή χρόνιων παθήσεων άνευ σοβαρής συννοσηρότητας. Οι ιατροί ήταν θετικότεροι έναντι των νοσηλευτών. Τα κυριότερα εμπόδια ήταν τα νομικά ζητήματα, η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, οι τεχνικές
δυσκολίες, οι ανησυχίες για την αλλαγή των σχέσεων επαγγελματιών υγείας και ασθενών καθώς και απουσία εκπαίδευσης.
Συμπεράσματα: Η τηλεϊατρική δεν είναι ακόμη διαδεδομένη παρά την επιτυχημένη χρήση της κατά την πανδημία COVID-19,. Υπάρχει ανάγκη σχετικής εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, διεπιστημονικής προσέγγισης, προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου και περισσοτέρων ερευνών που θα συμβάλουν στην εκπόνηση στρατηγικών για την ευρεία εφαρμογή της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πανδημία COVID-19, Τηλεϊατρική, Επαγγελματίες υγείας, Εφαρμοσμένα μοντέλα, Απόψεις, Στάσεις,
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
103
Αριθμός σελίδων:
64
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
529 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.