Άμεση και μακράς διάρκειας επίδραση της προπόνησης μυϊκής ενδυνάμωσης εκτός νερού στην απόδοση των κολυμβητών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3245855 38 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-11
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Αρσονιάδης Γαβριήλ
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ανάργυρος Τουμπέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Γεράσιμος Τερζής, Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Γρηγόρης Μπογδάνης, Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Γελαδάς, Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Παραδείσης, Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Χαρίλαος Τσολάκης, Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πέτρος Μποτώνης, Επίκουρος Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άμεση και μακράς διάρκειας επίδραση της προπόνησης μυϊκής ενδυνάμωσης εκτός νερού στην απόδοση των κολυμβητών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Άμεση και μακράς διάρκειας επίδραση της προπόνησης μυϊκής ενδυνάμωσης εκτός νερού στην απόδοση των κολυμβητών
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν: α) να εξετάσει την άμεση επίδραση προγραμμάτων μυϊκής αντοχής (ΜΑ) μέγιστης δύναμης (ΜΔ) και συνθήκης ελέγχου (Ε), στην απόδοση, σε φυσιολογικές αποκρίσεις και κινηματικές μεταβλητές κατά την προπόνηση κολύμβησης μέγιστης έντασης που ακολουθεί, β) να επανεξετάσει την άμεση επίδραση πριν και μετά από 6 εβδομάδες ταυτόχρονης προπόνησης ΜΑ, ΜΔ και μέγιστης έντασης κολύμβησης καθώς και γ) πριν και μετά από 16 εβδομάδες αποχής από την προπόνηση κολύμβησης. Στην πρώτη μελέτη, οι κολυμβητές (Ν=27), συμμετείχαν σε τρείς πειραματικές συνθήκες: ΜΑ (2Χ20 επαναλήψεις, 55% της 1RM, 20 s διάλειμμα), ΜΔ (3Χ4 επαναλήψεις, 90% της 1RM, τρία λεπτά διάλειμμα), και Ε (χωρίς να έχει προηγηθεί προπόνηση δύναμης νωρίτερα). Σε όλες τις πειραματικές συνθήκες, αμέσως μετά από την προπόνηση εκτός νερού πραγματοποιήθηκε προπόνηση κολύμβησης η οποία περιλάμβανε στο κύριο μέρος της μέγιστες προσπάθειες προσδεμένης κολύμβησης 10 s, 4Χ50 και 100-m ελεύθερο. Στη δεύτερη μελέτη, οι κολυμβητές (Ν=24), αφού ολοκλήρωσαν τις πειραματικές συνθήκες ΜΑ, ΜΔ και Ε όπως περιγράφονται για την πρώτη μελέτη (αρχικές μετρήσεις: Α), χωρίστηκαν σε τρεις ισοδύναμες ομάδες και ολοκλήρωσαν 6 εβδομάδες ταυτόχρονης προπόνησης: i) ΜΔ και προπόνηση κολύμβηση μέγιστης έντασης (ομάδα Α-ΜΔ, Ν=8), ii) ΜΑ και προπόνηση κολύμβηση μέγιστης έντασης (ομάδα Β-ΜΑ, Ν=8) και iii) Ε, προπόνηση κολύμβησης μέγιστης έντασης (ομάδα Γ-Ε, Ν=8). Μετά το πέρας των 6 εβδομάδων επανέλαβαν τις πειραματικές συνθήκες ΜΑ, ΜΔ και Ε (τελικές μετρήσεις: Τ). Στην τρίτη μελέτη, οι κολυμβητές (Ν=11), πραγματοποίησαν τις πειραματικές συνθήκες ΜΑ, ΜΔ και Ε, πριν (Α) και μετά (Τ) από 16 εβδομάδες πλήρους αποχής από την προπόνηση κολύμβησης. Στη διάρκεια των 16 εβδομάδων οι κολυμβητές πραγματοποίησαν καθοδηγούμενη προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης εκτός νερού, τρείς έως τέσσερις φορές την εβδομάδα. Στην πρώτη μελέτη, η απόδοση στα 4X50-m μειώθηκε (1,7±2,7%) μετά τη ΜΑ συγκριτικά με ΜΔ και Ε (p=0,01). Η συγκέντρωση γαλακτικού ήταν αυξημένη μετά από ΜΑ και ΜΔ συγκριτικά με Ε (p<0,05). Στη δεύτερη μελέτη, η επίδραση των προγραμμάτων ΜΑ και ΜΔ στην απόδοση των κολυμβητών στα 4Χ50-m, ήταν παρόμοια τόσο σε Α όσο και Τ μετρήσεις. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε παρόμοια μεταβολή της απόδοσης μεταξύ των συγκρίσεων ΜΑ έναντι Ε (Α, Α-ΜΔ: -0,23±2,86%, Β-ΜΑ: 0,58±2,63%, Γ-Ε:-1,71±4,14%, Τ, Α-ΜΔ: 0,50±2,09%, Β-ΜΑ: 0,69±2,03%, Γ-Ε: 0,33±3,36%, p>0,05), και ΜΔ έναντι Ε (Α, Α-ΜΔ: -0,24±2,94%, Β-ΜΑ: -0,21±1,74%, Γ-Ε: -0,47±2,48%, Τ, Α-ΜΔ: 0,76±2,22%, Β-ΜΑ: 1,27±2,09%, Γ-Ε: 0,12±1,64%, p>0,05). Οι ομάδες Α-ΜΔ και Β-ΜΑ, βελτίωσαν τη δύναμη εκτός νερού κατά 16,7±7,5% και 21,5±14,8% συγκριτικά με την ομάδα Γ-Ε. H συγκέντρωση γαλακτικού ήταν υψηλότερη σε όλες τις ομάδες μετά τη συνθήκη ΜΑ (62,50±21,01%) και ΜΔ (39,91±24,50%), συγκριτικά με Ε (p<0,05). Η ομάδα Α-ΜΔ εμφάνισε υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή της συχνότητας χεριάς μεταξύ των ΜΑ έναντι Ε (2,47±3,77%) και ΜΔ έναντι Ε (1,82±4,27%). Στην τρίτη μελέτη, παρατηρήθηκε παρόμοια μεταβολή της απόδοσης στα 4Χ50-m μεταξύ ΜΑ έναντι Ε (Α: 1,48±3,48%, έναντι Τ: 0,54±1,34%, p>0,05) και ΜΔ έναντι Ε (Α: 0,35±3,27%, Τ: 1,12±1.74%, p>0,05). Συμπερασματικά, φαίνεται ότι ένα πρόγραμμα ΜΑ μειώνει την απόδοση των κολυμβητών, όταν εφαρμόζεται πριν από την προπόνηση κολύμβησης μέγιστης έντασης στην ίδια προπονητική συνεδρία. Έξι εβδομάδες ταυτόχρονης προπόνησης ΜΑ, ΜΔ με προπόνηση κολύμβησης μέγιστης έντασης συγκριτικά με μόνο προπόνηση κολύμβησης μέγιστης έντασης, δεν μεταβάλλουν την άμεση επίδραση των προγραμμάτων ΜΑ και ΜΔ στην απόδοση κατά την προπόνηση κολύμβησης μέγιστης έντασης. Επιπλέον, η διακοπή της προπόνησης κολύμβησης ή και εξειδικευμένη ταυτόχρονη προπόνηση εκτός νερού δεν φαίνεται να επηρεάζει την επίδραση των προγραμμάτων ΜΑ, ΜΔ στην απόδοση κατά την προπόνηση κολύμβησης μέγιστης έντασης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
μυϊκή αντοχή, μέγιστη δύναμη, απόδοση, ταυτόχρονη προπόνηση, διακοπή της προπόνησης, κολύμβηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
172
Αριθμός σελίδων:
179
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ τελικό.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο