Η επίδραση της οργανωσιακής κουλτούρας στην εργασιακή ικανοποίηση υπηρεσιών υγείας. Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:3246108 29 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-15
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Ντούκα Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σιάχου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια ,Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της οργανωσιακής κουλτούρας στην εργασιακή ικανοποίηση υπηρεσιών υγείας. Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της οργανωσιακής κουλτούρας στην εργασιακή ικανοποίηση υπηρεσιών υγείας. Συστηματική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Περίληψη:
Η οργανωσιακή κουλτούρα συνδέεται με σημαντικές έννοιες όπως τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, την ηγεσία και τη στρατηγική διοίκηση. Σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας, έρευνες έχουν δείξει ότι η οργανωσιακή κουλτούρα επηρεάζει την οικονομική αποδοτικότητα -μέσω των αξιών και των συμπεριφορών των μελών, την ισότητα -μέσω της εφαρμογής των ηθικών κανόνων συμπεριφοράς προς τους ασθενείς, τους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους του οργανισμού, τη συνεργασία και τις σχέσεις μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών καθώς και τη φήμη μιας υγειονομικής μονάδας. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το είδος της κουλτούρας και στην επίτευξη της εργασιακής ικανοποίησης, ώστε να έχει θετικό αποτέλεσμα στην ικανοποίηση των εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας. Στη παρούσα εργασία επιχειρείται μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με σκοπό τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της οργανωσιακής κουλτούρας και της εργασιακής ικανοποίησης υγείας. Ως βάσεις άντλησης δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν πρωτίστως οι EBSCOhost, Science Direct, PubMed, και δευτερευόντως οι BMC Health Sciences Research και Emerald Insight. Από την βιβλιογραφία που συγκεντρώθηκε επιβεβαιώνεται η θετική συσχέτιση μεταξύ οργανωσιακής κουλτούρας – εργασιακής ικανοποίησης, προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας με την μεγαλύτερη βαρύτητα στην διαμόρφωση της ικανοποίησης και τέλος αναφέρονται οι επιπτώσεις από την απουσία της οργανωσιακής κουλτούρας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οργανωσιακή Κουλτούρα, Εργασιακή Ικανοποίηση, Υπηρεσίες Υγείας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
57
ΠΤΥΧΙΑΚΗ_ΧΡΙΣΤΙΝΑ_ΝΤΟΥΚΑ_195032.pdf (736 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο