Μελέτη των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα (2007 - 2021)

Διπλωματική Εργασία uoadl:3246190 59 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-15
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Τεμπέλης Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πετράκη Ευαγγελία, Ε.ΔΙ.Π, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα (2007 - 2021)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα (2007 - 2021)
Περίληψη:
Η κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής δραστηριότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Οι τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα αποτε-λούν μέγιστο πρόβλημα δημόσιας υγείας και αιτία θανάτου, τραυματισμών και αναπηρίας σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι το 2012 ο αριθμός των ατυχημάτων ήταν με-γαλύτερος από το μέσο όρο της Ευρώπης των 27. Από το 2012 ως το 2019 ο αριθμός είναι μικρότερος. Η συμπεριφορά του οδηγού (κατανάλωση αλκοόλ πριν την οδήγηση, απουσία κα-λού ύπνου και ξεκούρασης πριν από πολύωρη οδήγηση κ.ά.), οι παραβάσεις του ΚΟΚ και η τεχνολογία αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που επιδρούν σε κάποιο ατύχημα.
Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εξετάζει τα τροχαία, που έχουν συμβεί στην Ελλάδα την δε-καπενταετία 2007 – 2021, διερευνά τις αιτίες τους, επεξεργάζεται και αναλύει τα δεδομένα και καταλήγει σε συμπεράσματα. Επίσης εξετάζει την κατανομή των ατυχημάτων ανά περιφέρεια, το είδος του οδικού δικτύου, τον μήνα, τη μέρα, την ώρα και το μέσο μεταφοράς που ενεπλάκη στο ατύχημα, τα δημογραφικά στοιχεία των παθόντων (τραυματιών και νεκρών) με πίνακες και διαγράμματα.
Με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ και την ΕΛΑΣ για το διάστημα 2007 έως 2021, για το σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας, παρουσιάζονται συ-γκεντρωτικοί πίνακες, γραφήματα και στοιχεία περιγραφικής στατιστικής, έχοντας σαν στόχο να δοθούν σημαντικές πληροφορίες για την πορεία των τροχαίων ατυχημάτων και των συνε-πειών τους. Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα τροχαία ατυχήματα μειώνονται, λόγω της βελτίωσης του οδικού δικτύου της χώρας μας, της τεχνολογίας των οχημάτων, της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των οδηγών (μαθήματα Κυκλοφοριακής Αγωγής από το Δημοτικό σχολείο) και της αυστηροποίησης των μέτρων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
τροχαίο ατύχημα, παθόντες, οδηγός, όχημα, οδικό δίκτυο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
42
Αριθμός σελίδων:
78
Διπλωματική Εργασία.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 


Συνοδευτικό υλικό.zip
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.