Οι τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ως υβριδικός τίτλος χρηματοδότησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3257222 33 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-02-01
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Κυριακή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χριστίνα Λιβαδά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Ιάκωβος Βενιέρης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Νικόλαος Βερβεσός, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ως υβριδικός τίτλος χρηματοδότησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ως υβριδικός τίτλος χρηματοδότησης
Περίληψη:
Οι τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) στη βασική τους μορφή είναι για τους περισσότερους στην ημεδαπή έννομη τάξη άγνωστοι, λόγω της πρόσφατης νομοθετικής κατοχύρωσης τους στο πεδίο του εταιρικού δικαίου με τον νόμο 4548/2018. Σε μία προσπάθεια απλής απόδοσης της έννοιας και της λειτουργίας τους μπορούμε να πούμε πως οι εταιρικοί τίτλοι κτήσης μετοχών αποτελούν κινητές αξίες, τίτλους που δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχο τους («ενσωματώνουν δικαίωμα») να αποκτήσει μετοχές της εταιρείας που τους εξέδωσε και τους διέθεσε σε αυτόν. Δεδομένης της πολυπλοκότητας τους ως χρηματοπιστωτικών μέσων και του έως έναν βαθμό «αχαρτογράφητου» αυτών, η παρούσα εργασία στοχεύει περισσότερο στο να καταδείξει και να καταστήσει σαφή τα βασικά εκείνα χαρακτηριστικά των τίτλων κτήσης μετοχών ως μίας ιδιαίτερης κατηγορίας τίτλων, το πως ακριβώς αυτοί λειτουργούν, ιδίως ως ένα υβριδικό μέσο χρηματοδότησης, το γιατί μία ανώνυμη εταιρεία επιλέγει να προβεί σε έκδοση τους αλλά και το ποια είναι η θέση του δικαιούχου τους σε όλη αυτή τη διαμορφούμενη με την έκδοση τους κατάσταση. Στο Β΄ μέρος της παρούσας γίνεται μνεία και στα ζητήματα της διαδικασίας έκδοσης τους, της ιδιαίτερης σύμβασης που καταρτίζεται μεταξύ εκδότριας των τίτλων εταιρείας και δικαιούχου αλλά και της άσκησης του ενσωματωμένου σε αυτούς δικαιώματος, προς τον σκοπό μίας όσο το δυνατόν πληρέστερης προσέγγισης τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εμπορικό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Τίτλοι κτήσης μετοχών, ενδιάμεση χρηματοδότηση, υβριδικό μέσο χρηματοδότησης, σταδιακή χρηματοδότηση, δικαίωμα προαίρεσης, εσωτερική αξία, αξία χρόνου, εν δυνάμει μέτοχος, αύξηση κεφαλαίου υπό αίρεση, τιμή άσκησης, δέλεαρ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
83
Οι τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ως υβριδικός τίτλος χρηματοδότησης.pdf (899 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 


Παπαγεωργίου, Κυριακή ΥΔ.pdf
56 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.