Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δίκτυα διανομής και οι επιπτώσεις της στην ποιότητα ισχύος και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3257430 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-01-17
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Μανδάλης Βασιλης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρήστος Μανασής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δίκτυα διανομής και οι επιπτώσεις της στην ποιότητα ισχύος και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δίκτυα διανομής και οι επιπτώσεις της στην ποιότητα ισχύος και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η επεξήγηση και η ανάλυση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο δίκτυο διανομής και οι επιπτώσεις της στην ποιότητα ισχύος και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Η ηλιακή και αιολική ενέργεια ανήκουν στις ΑΠΕ, που περιλαμβάνουν και άλλες μορφές πηγών ενέργειας όπως είναι η γεωθερμική και υδροηλεκτρική ενέργεια. Ο σκοπός της εκμετάλλευσης αυτών των πηγών ενέργειας είναι να δώσει ανάσα στο περιβάλλον με τη μείωση των ρύπων καθώς και στους καταναλωτές με τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Οι ΑΠΕ έχουν να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη ωστόσο συνοδεύονται από τεχνικής φύσεως προβληματισμούς. Το υπάρχον δίκτυο έχει κατασκευαστεί σε άλλη βάση έτσι για να μπορέσει να αποδώσει η χρήση των ΑΠΕ και να είναι αρμονική η συνύπαρξη με τους άλλους τρόπους ηλεκτροπαραγωγής απαιτείται προσεκτική μελέτη. Τεχνικά προβλήματα όπως το φαινόμενο της νησιδοποίησης και η έκχυση αρμονικών αποτελούν σοβαρές δυσκολίες με συνέπειες για το δίκτυο. Στα προβλήματα αυτά υπάρχουν λύσεις που ωστόσο είναι πολυδάπανες και απαιτείται αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου. Παρά τα προβλήματα όμως η στροφή στις ΑΠΕ, να παράγεται δηλαδή ενέργεια από καθαρές και ανανεώσιμες πηγές έχει πολλαπλά οφέλη .
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα
Λέξεις-κλειδιά:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα διανομής ποιότητα ισχύος, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
38
Αριθμός σελίδων:
58
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-07-24.

Mandalis Vasilis ΔΕΣ17106.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-07-24.