Σχεδιασμός Ελεγκτή Συνεχούς Χρόνου για την Ρύθμιση των Μεταβλητών Απόδοσης Συστήματος Μαγνητικής Αιώρησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3257855 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-02-01
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Ξύδη Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Δ. Κούβακας, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, nkouvak@dind.uoa.gr.
Φώτης Ν. Κουμπουλής, Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, fkoumboulis@dind.uoa.gr.
Δημήτριος Γ. Φραγκούλης, Επίκουρος καθηγητής, Γενικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, dfragkoulis@uoa.gr.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός Ελεγκτή Συνεχούς Χρόνου για την Ρύθμιση των Μεταβλητών Απόδοσης Συστήματος Μαγνητικής Αιώρησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδιασμός Ελεγκτή Συνεχούς Χρόνου για την Ρύθμιση των Μεταβλητών Απόδοσης Συστήματος Μαγνητικής Αιώρησης
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία στο κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά σε διάφορες εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν τη μέθοδο της μαγνητικής αιώρησης. Γίνεται αναφορά στις πιο σημαντικές και τονίζεται η σημασία της μεθόδου αυτής στις μέρες μας. Επίσης στο κεφάλαιο 2 μελετάται το πρόβλημα του ελέγχου της θέσης μιας μαγνητικά αιωρούμενης σφαίρας μέσω ενός γραμμικού ελεγκτή ανατροφοδότησης κατάστασης τύπου PD και η ταυτόχρονη ικανοποίηση ενός συνόλου επιμέρους διαφορετικών απαιτήσεων σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της ευστάθειας του συστήματος κλειστού βρόχου, της ακολούθησης εντολής, της επιλογής των παραμέτρων του ελεγκτή ώστε το σύστημα κλειστού βρόχου να προσεγγίζει την συμπεριφορά μιας συνάρτησης μεταφοράς μοντέλο και τον περιορισμό της εισόδου ώστε να παραμένει φραγμένη. Οι απαιτήσεις καθορίζονται πάνω στη γραμμική προσέγγιση του συστήματος μαγνητικής αιώρησης. Επίσης για την επίλυση του προβλήματος προτείνεται ένας μεταευρετικός αλγόριθμος, βασισμένος στη γραμμική προσέγγιση του συστήματος μαγνητικής αιώρησης. Η απόδοση του προτεινόμενου συστήματος ελέγχου, όταν εφαρμόζεται στο αρχικό μη γραμμικό σύστημα απεικονίζεται μέσω σειράς υπολογιστικών πειραμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
μαγνητική αιώρηση, ελεγκτής τύπου PD, μεταευρετικός έλεγχος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
32
Ξύδη Αικατερίνη Διπλωματική Εργασία.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο