Η συνεισφορά των σκύλων-οδηγών στη ζωή των τυφλών ατόμων

Διπλωματική Εργασία uoadl:3257918 4 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-01-24
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Γαΐτη Κατερίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξανδρος - Σταμάτιος Αντωνίου
Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συνεισφορά των σκύλων-οδηγών στη ζωή των τυφλών ατόμων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η συνεισφορά των σκύλων-οδηγών στη ζωή των τυφλών ατόμων
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο σκύλος- οδηγός θα μπορέσει να βοηθήσει τα άτομα με οπτική αναπηρία, ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και κατ’ επέκταση να αποκτήσουν ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. Για τον λόγο αυτό , υλοποιήθηκε δευτερογενής έρευνα, η οποία στηρίζεται στην ανάλυση εμπειρικών ερευνών από την ελληνόγλωσση και την ξενόγλωσση βιβλιογραφία, προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. Όσον αφορά στη δομή της εργασίας, διακρίνεται σε δυο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του πρώτου κεφαλαίου αποτελεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση της έννοιας της αναπηρίας και ειδικότερα των μορφών και των μοντέλων ερμηνείας της αναπηρίας. Ακολούθως, στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας μελετάται το ζήτημα της οπτικής αναπηρίας, τόσο από ιατρικής όσο και από κοινωνιολογικής σκοπιάς. Εν συνεχεία, στο τρίτο κεφάλαιο διερευνώνται τα δικαιώματα των ατόμων με οπτική αναπηρία. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τον σκύλο-οδηγό , που αποτελεί και το κεντρικό θέμα. Περνώντας στο εμπειρικό μέρος της έρευνας, αρχικά γίνεται αναφορά στο σκοπό και στα ερευνητικά ερωτήματα, τη μέθοδο που ακολουθήθηκε και τον λόγο για τον οποίο η ερευνήτρια έκρινε ως απαραίτητη την υλοποίηση της συγκεκριμένης δευτερογενούς έρευνας. Στη συνέχεια, στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθενται τα πορίσματα εμπειρικών μελετών που είναι διαθέσιμες στην ελληνόγλωσση και την ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας. Το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται από την δευτερογενή έρευνα είναι ότι το άτομο με οπτική αναπηρία αποκομίζει πολλά οφέλη (κινητικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά και κοινωνικά) από την κατοχή ενός σκύλου-οδηγού, ενώ επίσης βελτιώνεται σημαντικά το επίπεδο ζωής του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
σκύλος οδηγός, οπτική αναπηρία, οφέλη, έρευνα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
98
Αριθμός σελίδων:
86
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Διπλωματικη εργασια Γαΐτη Κατερίνα-ΑΜ..pdf
665 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.