Γενικοί όροι συναλλαγών στην ασφαλιστική σύμβαση (άρθρα 2-2α του Ν. 2251/1994)

Διπλωματική Εργασία uoadl:3258406 19 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γενικό Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-02-02
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μιχαήλ Αυγουστιανάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου
Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Επίκουρος Νομικής Σχολής Αθηνών, Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου
Θεόδωρος Λύτρας, Επίκουρος Νομικής Σχολής Αθηνών, Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γενικοί όροι συναλλαγών στην ασφαλιστική σύμβαση (άρθρα 2-2α του Ν. 2251/1994)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γενικοί όροι συναλλαγών στην ασφαλιστική σύμβαση (άρθρα 2-2α του Ν. 2251/1994)
Περίληψη:
Κεντρικά ζητήματα της παρούσας εργασίας αποτελούν η έννοια του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου ως ειδικότερη περίπτωση καταναλωτή, η διάκριση ανάμεσα στους γενικούς και στους ειδικούς όρους ασφάλισης, η σχέση του νόμου για την προστασία του καταναλωτή (ν. 2251/1994) με τον ΑσφΝ (ν. 2496/1997), αναφορικά με την ένταξη, την ερμηνεία και τον έλεγχο των Γενικών Όρων Ασφάλισης, καθώς και η ειδικότερη κατηγορία των ρητρών μονομερούς αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου και η αντιμετώπισή τους από την νομολογία και τη θεωρία πριν από την εισαγωγή του νέου άρθρου 2Α ν. 2251/1994, ενώ η εργασία ολοκληρώνεται με ανάλυση και συνολική αξιολόγηση του νέου αυτού άρθρου
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΡΗΤΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αριθμός σελίδων:
59
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
717 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


Παπαδοπούλου Μαγδαληνή ΥΔ.pdf
28 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.